Hematologiya

1.257 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Aqranulositozun tez-tez baş verən ağırlaşmaları hansılardır?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 62

Aqranulositoz zamanı hemoqrammada nə qeyd olunur?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 63

Aqranulositoz zamanı qanyaranmanın normalaşmasına nə xasdır?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 64

Periferik qanda trombositlərin miqdarının azalması nəyin nəticəsində baş verir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 65

Trombositopeniya nə zaman müşahidə edilir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 66

Trombositlər nədən əmələ gəlir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 67

Trombositopeniya hansı hal üçün xas deyil?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 68

Trombositopeniya hansı halda müşahidə edilmir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 69

Plazmosit hansı mənşəli hüceyrədir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 70

Makrofaq hansı mənşəli hüceyrədir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 71

Xəstədə eozinofiliya olduqda hansı xəstəlik haqda düşünmək lazım deyil?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 72

Limfoadenopatiya termini nəyi nəzərdə tutur?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 73

Neytrofilyoz hansı hallar zamanı müşahidə edilmir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 74

Periferik qanda leykositlərin miqdarı nə zaman artmır?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 75

Eritrosit üçün nə doğrudur?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 76

Böyüklərin orqanizmində dəmirin miqdarı nə qədər olur?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 77

Normada hemoqlobin A-nın qlobin zəncirləri necə sintez olunurlar?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3- е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

Sual № 78

Dalaq makrofaqları tərəfindən hemin parçalanması zamanı nə baş verir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 79

Eritropoetin harada sintez olunur?

  Ədəbiyyat: Атлас-справочник "Гематология". В.Хоффбранд, Дж.Петтит Москва 2007.

Sual № 80

Apoptoz nədir?

  Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник. Под общей редакцией доктора медицинских наук, профессора К.М. Абдулкадырова. Москва, СанктПетербург 2004.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×