Hematologiya

1.257 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Plazmosit nədir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 82

Neytrofillər üçün nə xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 83

İmmun aqranulositoz nə ilə xarakterizə olunur?

  Ədəbiyyat: Диагностика болезней внутренних органов. А.Н.Окороков. Том 4 Москва 2006.

Sual № 84

Retikulositlərin qanda miqdarının artması hansı hal üçün xarakterdir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 85

Sağlam böyük yaşlı insanın hemoqlobininin fraksiyalarının nisbəti necədir?

  Ədəbiyyat: Диагностика болезней внутренних органов. А.Н.Окороков Том 4 Москва 2006

Sual № 86

Limfatik düyünün punksiyasının hansı hallarda aparılması məqsədəuyğundur?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 87

Limfoadenopatiya aşkar edildikdə, ilk növbədə nə edilməlidir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 88

Eritrosit üçün nə xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007

Sual № 89

İmmun aqranulositoz zamanı həkimin taktikası necə olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 90

Normal limfa düyünündə əsas hüceyrə substratına nə daxildir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 91

Qan hüceyrələrindən immunoqlobulinlər sintez edənlər hansılardır?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 92

Humoral immunitetin morfoloji əsası hansılardır?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 93

Spesifik hüceyrə immunitetinin əsası nədir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007

Sual № 94

Trombositlərin funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 95

Hansı qrup immunoqlobulinlərin anticisimləri ilkin immun cavabı həyata keçirir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 96

Makrofaqlar nədir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 97

Limfadenopatiya aşkar edildikdə, ilk növbədə nə edilməlidir?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 98

Yağ turşularının parçalanması zamanı metilmalon turşusundan kəhrəba turşusunun əmələ gəlməsi üçün nə lazımdır?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 99

Parazitar xəstəliklər zamanı rast gəlinən maksimal eozinofiliya hansı hədlərdə ola bilər?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

Sual № 100

Hemoblastozlar zamanı rast gəlinən maksimal eozinofiliya hansı hədlərdə ola bilər?

  Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×