Otorinolarinqologiya

1.045 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Burnun iki yan səthi orta xətdə birləşərək nəyi əmələ gətirir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 14

Sual № 2

Hansı funksiya burun boşluğu funksiyalarına aid deyil?

  Ədəbiyyat: А.И. В.Т. Пальчун,Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 32-37

Sual № 3

Burun boşluğu aşağıdakılardan hansı ilə sərhədlənmir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 16-19

Sual № 4

Aşağı burun balıqqulağı nədir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 17

Sual № 5

Aşağı burun keçəcəyi harada yerləşir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 19-20

Sual № 6

Orta burun keçəcəyi harada yerləşir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 20-21

Sual № 7

Aşağıdakılardan hansı burun ətrafı ciblərə aid deyil?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 27-32

Sual № 8

Əsas cib harda yerləşir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 30-31

Sual № 9

Burun dibi ilə aşağı burun balıqqulağı arasındakı boşluq necə adlanır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 16-19

Sual № 10

Burun boşluğunun hissi innervasiyasını hansı sinir yerinə yetirir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 24-27

Sual № 11

Hansı sümük burun boşluğunun yan divarını formalaşdırmır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 17-21

Sual № 12

Burun boşluğunda tez-tez qanamaya meyilli venoz kələf harda yerləşir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 23-24

Sual № 13

Burunun hərəki innervasiyasını hansı sinir yerinə yetirir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 24-27

Sual № 14

Otorinolarinqologiyada əng cibinin punksiyası haradan aparılır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 27-29

Sual № 15

Burun boşluğundan venoz qan hara axır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 23

Sual № 16

Burun boşluğu hansı epitellə döşənmişdir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-22

Sual № 17

Anosmiya nədir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 196-198

Sual № 18

Burun boşluğu ilə göz yuvasını nə ayırır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-17

Sual № 19

Burun boşluğu ön kəllə çuxurundan nə ilə sərhədlənir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-19

Sual № 20

Burun arakəsməsi ön hissədə nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 17
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×