Otorinolarinqologiya

1.045 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Əsas cibin yuxarı divarında nə yerləşir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 30-31

Sual № 22

Əng ciblərinin tam formalaşması hansı yaşlarda bitir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 31-32

Sual № 23

Əsas cibin pnevmatizasiyası hansı yaşlarda başlayır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 30-32

Sual № 24

Xarici burunu hansı qığırdaqlar təşkil etmir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 14

Sual № 25

Aşağıdaki arteriyalardan hansı xarici burunun qidalanmasında iştirak etmir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 14

Sual № 26

Aşağıdaki venalardan hansı xarici burunun qidalanmasında iştirak etmir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 14

Sual № 27

Burun çəpərinin innervsiyasında iştirak etməyən sinir hansıdır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-17

Sual № 28

Burun boşluğunun hansı hissəsi beyin ilə sərhəd təşkil edir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-18

Sual № 29

Burunətrafı ciblərdən hansının kanalı orta burun keçəcəyinə açılmır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 18-20

Sual № 30

Aşağı burun keçəcəyinə hansı burunətrafı cibin kanalı açılır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 18-20

Sual № 31

Aşağıda sadalanan üzvlərdən hansı “ Regio olfactoria ”-nı əhatə etmir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 16-22

Sual № 32

Aşağıda sadalanan üzvlərdən hansı “Regio respiratoria”-nı əhatə etmir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 16-22

Sual № 33

Alın cibinin neçə divarı var?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 27-29

Sual № 34

Yenidoğulmuşlarda hansı cib yoxdur?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 30-32

Sual № 35

Təbil boşluğu və ətraf mühit arasında olan təzyiqlər fərqi eşitmə borusunun hansı funksiyası vasitəsilə bərpa olunur?

  Ədəbiyyat: Ə. M. Talışinski “Qulaq mənşəli kəllədaxili ağırlaşmalar və sepsis”., Bakı, Təbib, 1998 səh. 398

Sual № 36

Hiposmiya nədir?

  Ədəbiyyat: Ə. M. Talışinski “Qulaq mənşəli kəllədaxili ağırlaşmalar və sepsis”., Bakı, Təbib, 1998 , səh. 24

Sual № 37

İybilmənin tam itirilməsi nədir?

  Ədəbiyyat: Ə. M. Talışinski “Qulaq mənşəli kəllədaxili ağırlaşmalar və sepsis”., Bakı, Təbib, 1998 , səh. 24

Sual № 38

Hansı burunətrafı cib hər üç kəllə çuxuru ilə həmsərhəddir?

  Ədəbiyyat: Ə. M. Talışinski “Qulaq mənşəli kəllədaxili ağırlaşmalar və sepsis”., Bakı, Təbib, 1998 , səh. 88 – 89 Udlağın kliniki anatomiya və fiziologiyası

Sual № 39

Udlaq neçə hissəyə bölünür?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 38

Sual № 40

Udlaq hansı hissələrə bölünür?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×