Otorinolarinqologiya

1.045 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Udlaq kəllə əsasından başlayıb hansı fəqərə səviyyəsinə kimi uzanır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38

Sual № 42

Burun - udlaq və burun boşluğu nə ilə birləşir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-41

Sual № 43

Burun-udlaq tağının selikli qişası nə ilə örtülüb?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 45-46

Sual № 44

Hansı limfoepitelial törəmələr qırtlaqudlaqda yerləşir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 44

Sual № 45

Badamcıqların udlaq səthlərindəki çuxurlar necə adlanır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 41-44

Sual № 46

Damaq badamcığı hansı arteriya hovzəsindən qanla təchiz olunur?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 47-48

Sual № 47

Daxili yuxu arteriyasından damaq badamcığının aşağı qütbünə kimi olan məsafə nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр.310

Sual № 48

Udlaqarxası abses uşaqlarda əsasən hansı yaşlarda baş verir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 285-287

Sual № 49

Udlağın yuxarı şöbələrinin hərəki innervasiyası hansı sinir tərəfindən yerinə yetirilir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48

Sual № 50

Udlağın yuxarı şöbələrinin hissi innervasiyası hansı sinir tərəfindən yerinə yetirilir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48

Sual № 51

Aşağıdakılardan hansı hissə damaq badamcığının quruluşuna aid deyil ?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38

Sual № 52

Aşağıdakılaradan hansı badamcıqların funksiyasına aid deyil ?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48-53

Sual № 53

Udlağın arxa divarı hara söykənir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-44

Sual № 54

Aşağıdakı metodlardan hansının vasitəsilə burun-udlağı müayinə etmək olar ?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 132-138

Sual № 55

Aşağıdakılardan cüt badamcıqlara hansı aiddir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-47

Sual № 56

Eşitmə borularının udlaq ağzı harada yerləşir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 18

Sual № 57

Piraqov-Valdeyr həlqəsinin əmələ gəlməsində neçə badamcıq iştirak edir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 44

Sual № 58

Udlağı sıxan əzələlər hansılardır?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 45-46

Sual № 59

Yuxarı qida borusu sfinkterini hansı udlaq əzələsi əmələ gətirir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачейМ.: Медицина, 2001 стр. 45-46

Sual № 60

Udlağın tağından aşağı ucuna qədər uzunluğu nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 46
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×