Otorinolarinqologiya

1.045 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Plexus pharyngeus-un əmələ gəlməsində hansı sinirlər iştirak edir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48

Sual № 62

Udlaq divarının ən xarici qatı nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 40-46

Sual № 63

Hər damaq badamcığında nə qədər lakuna olur?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 46

Sual № 64

Xarici yuxu arteriyasından damaq badamcığının yuxarı qütbünə kimi olan məsafə nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр.310

Sual № 65

Daxili yuxu arteriyasından damaq badamcığının yuxarı qütbünə kimi olan məsafə nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр.310

Sual № 66

Udlağın yuxarı şöbələrinin hissi innervasiyası hansı sinir tərəfindən yerinə yetirilir?

  Ədəbiyyat: Ə. M. Talışinski “Qulaq mənşəli kəllədaxili ağırlaşmalar və sepsis”., Bakı, Təbib, 1998 Qulağın anatomiyası və fiziologiyası

Sual № 67

Üz siniri təbil boşluğunun hansı divarından keçir?

  Ədəbiyyat: Стратиева О.В. Клинческая анатомия уха. С-Пб, Спецлит, 2004, стр. 25

Sual № 68

Otoskleroz xəstəliyinin diaqnostikası zamanı hansı akumetrik sınaq əsas sayılır?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.147

Sual № 69

Timpanoplastika əməliyyatı orta qulaqda irinli-iltihabı proses tam sanasiya olunandan neçə müddət sonra icra olunur?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.445

Sual № 70

Timpanoplastika əməliyyatının hansı növü mirinqoplastika adlanır?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.445

Sual № 71

Timpanoplastika əməliyyatına əsas əks-göstəriş hansıdır?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.445

Sual № 72

Timpanoplastika əməliyyatına audioqrammada əsas göstəriş hansıdır?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001,стр.446

Sual № 73

Parasentez təbil pərdəsinin hansı kvadrantında aparılır?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001,стр.404

Sual № 74

Təbil pərdəsinin hansı hissəsinin perforasiyası zamanı eşitmə qabiliyyətinin pozulması daha çox müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.440-442

Sual № 75

Qulaq mənşəli ekstradural abses zamanı infeksiyanın kəllə daxilinə əsas yayılma yolu hansıdır?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.493

Sual № 76

Hansı xəstəlikdə adətən qulaqda küy rast gəlmir?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.457

Sual № 77

Oval və girdə pəncərələrin arasında nə yerləşir?

  Ədəbiyyat: Стратиева О.В. Клинческая анатомия уха. С-Пб, Спецлит, 2004, стр. 25

Sual № 78

Ağıreşitmənin orta dərəcəsi hansıdır?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.459

Sual № 79

Timpanoqrammanın klassifikasiyasında orta qulağın normal funksiyası hansıdır?

  Ədəbiyyat: Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А. «Руководство по аудиологии» Д М К пресс.Москва, 2003, стр. 188

Sual № 80

Neyrosensor ağıreşitmənin əsas etioloji faktoru hansıdır?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.458
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×