Otorinolarinqologiya

1.045 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

“Tinnitus” nə deməkdir?

  Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 92

Sual № 82

Nitq zonası eşitmə diapazonunun hansı hissəsini əhatə edir?

  Ədəbiyyat: В.Г.Ермолаев,А.Л.Левин «Практическая аудиология» Л:. Медицина, 1969, стр.16

Sual № 83

Hansı xəstəliyin diaqnostikası zamanı timpanometriya effektiv müayinə üsulu sayılmır?

  Ədəbiyyat: Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А. «Руководство по аудиологии» Д М К пресс. Москва, 2003, стр.188

Sual № 84

“Konneksin 26” hansı anadangəlmə irsi xəstəliyin genidir?

  Ədəbiyyat: Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А. «Руководство по аудиологии» Д М К пресс. Москва,2003, стр. 350

Sual № 85

Körpə uşaqlarda anadangəlmə ağıreşitmənin və karlığın diaqnostikası hansi audioloji üsul vasitəsi ilə təyin olunur?

  Ədəbiyyat: Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А. «Руководство по аудиологии» Д М К пресс. Москва, 2003, стр. 199

Sual № 86

Koxlear implantasiya mikrocərrahiyyə əməliyyatını neçə yaşda etmək daha məsləhətdir?

  Ədəbiyyat: Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А. «Руководство по аудиологии» Д М К пресс. Москва, 2003, стр. 349

Sual № 87

Otoskleroz xəstəliyinin hansı forması cərrahi əməliyyata əks-göstəriş sayılır?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.470

Sual № 88

Chorda tympani n.fasialis –in təbil boşluğuna daxil olduğu təbil dəliyi təbil boşluğunun hansı divarında yerləşir?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.87

Sual № 89

Qulağın hansı hissəsinin (xarici, orta, daxili) iltihabı ən çox kəllədaxili ağırlaşmalara səbəb olur?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.493

Sual № 90

İnfeksiya qulaqdan kəllə boşluğuna daha çox hansı yollarla yaylır?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.493

Sual № 91

Orta otit və labirintit zamanı hansı kəllə çuxurunda daha çox ağırlaşma baş verir?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001,стр.493

Sual № 92

İrinli orta otitin hansı forması daha çox kəllədaxili ağırlaşmalar törədə bilər?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.493

Sual № 93

Otogen kəllədaxili ağırlaşmaların hansı nozoloji formasının proqnozu daha ağır və təhlükəlidir?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.493

Sual № 94

VIII kəllə - beyin sinirinin koxlear şaxəsi hansı nüvə ilə təmasda olur?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.103

Sual № 95

S-ə bənzər sinusun tromboflebiti və sepsis zamanı qulaqda və sinusda hansı əməliyyat tətbiq olunur?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.513

Sual № 96

Otogen kəllədaxili ağırlaşmalarda lumbal punksiya zamanı likvorun təzyiqi neçə mm. su sütunudur?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.499

Sual № 97

Normada lumbal punksiya zamanı onurğa beyin mayesinin təzyiqi neçə mm. su sütununa qədər olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.513

Sual № 98

Otogen kəllədaxili ağırlaşmalar zamanı eşitmə funksiyasında hansı dəişiklik baş verir?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.493

Sual № 99

Labirintitlər zamanı xəstədə hansı formada başgicəllənmələr müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.493

Sual № 100

Otogen kəllədaxili ağırlaşmaların hansı formasında diplopiya müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр.493
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×