Pediatriya (base ali)

482 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Qohumlar arasında nigah nə ilə təhlükəlidir?

  Ədəbiyyat: Бочков, Н. П. Медицинская генетика : учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с.

Sual № 2

Humoral immunitet göstəricilərinə hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: Л. Йегера «Клиническая иммунология и аллергология» 1990г. Клиническая иммунология и аллергология : учебник /^ . Д. К. Новиков, П. Д. Новиков, Н. Д. Титова. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 495 с.,

Sual № 3

Spesifik mühafizə faktorlarına nə aiddir?

  Ədəbiyyat: Л. Йегера «Клиническая иммунология и аллергология» 1990г. Клиническая иммунология и аллергология : учебник /^ . Д. К. Новиков, П. Д. Новиков, Н. Д. Титова. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 495 с.,

Sual № 4

Hansı yaş dövründə uşaqlarda İgG miqdarı aşağıdır?

  Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

Sual № 5

Qan zərdabında IgA-n səviyyəsi uşaqlarda böyüklərinkinə çatır:

  Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

Sual № 6

Qan zərdabında İgM-in səviyyəsi uşaqlarda böyüklərinkinə çatır:

  Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

Sual № 7

Anadan dölə transplasentar verilən lg hansıdır?

  Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

Sual № 8

Limfositopoezin mərkəzi üzvünə hansı aiddir?

  Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

Sual № 9

İnterferon müdafiə sistemində hansı xüsusiyyəti ilə iştirak edir?

  Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

Sual № 10

Qeyri-düz hiperbilirubinemiya hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

  Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Геmатология детского возраста. M.2001

Sual № 11

Hansı bətndaxili infeksiya üçün baş beyində kalsifikatların olması xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Цинзерлинг В.А. Перинатальные инфекции. С.-Петербург, 2002.

Sual № 12

Yenidoğulmuşlarda laxtalanma faktorunun aşağı olması onları qoruyur:

  Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

Sual № 13

Əzələ sistemini müayyinə edən üsullara hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.111

Sual № 14

Onurğa - beyin sinirlərinin mielinizasiya prosessi hansı yaşda tamamlanır?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.176

Sual № 15

Baş beyinin hüceyrə strukturu hansı yaşda tam formalaşır?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.175

Sual № 16

Südəmər uşaqlarda kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi necə biruzə verir?

  Ədəbiyyat:Том Лиссойер, Грэхэм Клэйден «Детские болезни», Москва « Рид Элсивер»2010, стр.542

Sual № 17

Yenidoğulmuş uşaqların sinir sisteminin funksional vəziyyətini müəyyən etmək üçün aşağıdakılardan hansı zəruridir?

  Ədəbiyyat:Том Лиссойер, Грэхэм Клэйден «Детские болезни», Москва « Рид Элсивер»2010, стр.41-44

Sual № 18

3 yaşında uşağın “xortum” refleksinin alınması nəyi sübut edir?

  Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр115

Sual № 19

Orbikulopalpebral refleks uşaqlarda hansı yaşa kimi saxlanılır?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.67

Sual № 20

Tutma (Robinson) refleksi körpədə nə zaman itir?

  Ədəbiyyat: Т.В.Капитан “Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми” “Медпресс- информ” 2006 стр.108
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×