Pediatriya (base ali)

482 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Şərtsiz refleks olan Moro refleksi yenidogulmuşlarda neçə müddət davam edir?

  Ədəbiyyat:Т.В.Капитан “Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми” “Медпресс-информ” 2006 стр.109

Sual № 22

Babinski refleksi, fizioloji olaraq neçə yaşına kimi alınır?

  Ədəbiyyat: Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.1 1 2

Sual № 23

Kerniq refleksi sağlam uşaqda neçə aydan sonra alınmır?

  Ədəbiyyat: Т.В.Капитан “Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми”, “Медпресс- информ” 2006, стр.111

Sual № 24

Avtomatik yeriş refleksi sağlam yenidoğulmuşda neçə müddət alınır?

  Ədəbiyyat: Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.108

Sual № 25

Iməkləmə Bauer refleksi neçə aydan sonra artıq alınmır?

  Ədəbiyyat: Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.111

Sual № 26

Şərtsiz Galant refleksi neçə yaşa kimi alınır?

  Ədəbiyyat: Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.11

Sual № 27

Şərtsiz Peres refleksi neçə aydan sonra alınmır?

  Ədəbiyyat: Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.113

Sual № 28

Yuxarı Landau refleksi hansı yaşda formalaşır?

  Ədəbiyyat: Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.114

Sual № 29

Aşagı Landau refleksi hansı yaşda formalaşır?

  Ədəbiyyat: Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.114

Sual № 30

Assimetrik tonik boyun refleksləri hansı yaşa kimi alınır?

  Ədəbiyyat: Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.113

Sual № 31

Gövdənin düzlənməsi reaksiyası nə vaxt formalaşır?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.69

Sual № 32

Dayaq refleksi uşaqda nə vaxt itir?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.69

Sual № 33

Sensor nitqin yaranması hansı yaşda başlayır?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010,стр.64-65

Sual № 34

Motor nitqi hansı yaşda yaranır?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010,стр.64-65

Sual № 35

Sağlam yenidogulmuşda kiçik əmgək hansı yaşda bağlanır?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010,стр.105

Sual № 36

Sağlam uşağın hansı yaşından baxışın binokulyar funksiyası yaranır?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов” Педиатрия”, Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.73

Sual № 37

Hansı yaşda uşaq rəngləri seçir və hərəkət edən əşyaları gözu ilə izləyir?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов” Педиатрия”, Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.73

Sual № 38

Hansı yaşda uşaqlarda stereoskopik görmə qabliyyəti yaranır?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.66

Sual № 39

Uşaqda nitqin inkişafının ləngiməsinə hansı amillər təsir etmir?

  Ədəbiyyat: Том Лиссойер, Грэхэм Клэйден «Детские болезни», Москва « Рид Элсивер» 2010, стр.64

Sual № 40

Rəngli görmə qabliyyəti hansı yaşda tam formalaşır?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.66
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×