Pediatriya (base ali)

482 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Uşaqlarda görmə qabliyyəti nə vaxt maksimuma yaxınlaşır?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.66

Sual № 42

Iybilmə hissiyyatının differensiasiyası hansı yaşda başlayır?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.66

Sual № 43

Aşağıdakılardan hansı USİ (uşaq serebral iflicin) formalarına aid deyil?

  Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva «Sinir sistemi xəstəlikləri»,« Mütərcim»2003, Bakı səh.314- 318

Sual № 44

Mikrosefaliyaya aid olmayan əlamət hansıdır?

  Ədəbiyyat: Ç.Quliyev «Uşaq cərrahlığı », Bakı 2008, s.195

Sual № 45

Sağlam yenidoğulmuşun axtarış (Kussmaul) refleksi neçə yaşa kimi saxlanılır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр115

Sual № 46

İmprintinq nəyə təsir göstərir?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.59

Sual № 47

Əmmə refleksi nə vaxt alınmır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005,стр.116

Sual № 48

Aşağıdakılardan hansının əsasında epilepsiya diaqnozunu qoymaq mümkündür?

  Ədəbiyyat: Azərbaican Respublika Səhiyyə Nazirliyinin «Epilepsiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol» Bakı-2009, s.12

Sual № 49

ABO antigen sistemi üzrə yeni doğulmuş körpədə hemolitik xəstəlik nə zaman müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003.

Sual № 50

Mukovissidoz diaqnozunu aşağıdakılardan hansı təsdiq edir?

  Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.

Sual № 51

I dərəcəli hipotrofiyada kütlə defisiti nə qədər olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005

Sual № 52

Hansı preparatın uzun müddət istifadəsi raxitin inkişafına səbəb olur?

  Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.

Sual № 53

D vitamini orqanizimdə hansı funksiyanı yerinə yetirir?

  Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005

Sual № 54

Dəmir defisitli anemiyanın əlamətlərinə hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005

Sual № 55

Uşaqlarda qəfləti ölüm sindromu üçün hansı xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003.

Sual № 56

Erkən yaşlı uşaqlarda tez-tez aşağıdakılardan hansı rast gəlinir?

  Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.

Sual № 57

I dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.

Sual № 58

II dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.

Sual № 59

III dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.

Sual № 60

II dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×