Pediatriya (base ali)

482 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

III dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti nə qədər olur?

  Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.

Sual № 62

Aplastik anemiya zamanı informativ diaqnostik üsullardan biri hansıdır?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.

Sual № 63

Talassemiyanın kinik gedişinə xas olmayan əlamət hansıdır?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.

Sual № 64

Südəmər dövrü neçə müddət davam edir?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.33

Sual № 65

Südəmər dövrdə hansı dəyişikliklər olmur?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.33

Sual № 66

Südəmər dövr üçün hans patologiya xarakterik deyil?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.33

Sual № 67

Məktəbəqədər yaş dövründə nadir halda baş verən patologiya hansıdır?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.34

Sual № 68

Südəmər uşaqlarda dar və qısa burun yolları nəyə səbəb ola bilər?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.114

Sual № 69

Ekssudativ-kataral diatez özünü adətən hansı yaşda biruzə verir?

  Ədəbiyyat:Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »;« Медпресс-информ» 2006, стр.159

Sual № 70

Uşaqlarda bronxial astmanın hansı forması nadir rast gəlir?

  Ədəbiyyat: Г. Лолора «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.

Sual № 71

Pikfluometrin köməyi ilə nə ölçülür?

  Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.

Sual № 72

Hansı bronxodilatator uzunmüddətli təsirə malik deyil?

  Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.

Sual № 73

Hansı preparat mukolitik effektə malik deyil?

  Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.

Sual № 74

Mikoplazma pnevmoniyası zamanı hansı təyin edilməlidir?

  Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.

Sual № 75

β-2 aqonistlərə aid olmayan preparat hansıdır?

  Ədəbiyyat: Г. Лолора «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.

Sual № 76

Tənəffüs üzvlərinin hansı anatomo-fizioloji xüsusiyyəti ağciyərlərin obstruksiyasına səbəb olmur?

  Ədəbiyyat: Дж. Грефа «Педиатрия» 1997г.

Sual № 77

Kəskin pnevmoniyalar təsnifata görə necə bölünürlər?

  Ədəbiyyat: В.К.Таточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001.

Sual № 78

Neçə müddətdən bir təkrarlanan bronxit residivləşən bronxit hesab edilir?

  Ədəbiyyat: Г. Лолора «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.

Sual № 79

Bəlğəmgətirici preparatlara hansı aiddir?

  Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.

Sual № 80

Streptokokk pnevmoniyasında seçim preparatı hansıdır?

  Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×