Pediatriya (base ali)

482 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Кəsкin rеspirаtоr infекsiyаlаrın törədiciləri əкsər hаllаrdа hansıdır?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.

Sual № 82

Qrip və Кəskin Respirator virus infeksiyalarının müаlicəsi üçün aşağıdakılardan hansı tövsiyyə еdilmir?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.

Sual № 83

Kəskin respirator infeksiyalar əsasən hansı yolla yayılır?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.

Sual № 84

Tənəffüs çatışmamazlığının yaranmasını təsdiqləyən əlamət hansıdır?

  Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001

Sual № 85

Uşaqlarda xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın daha çox rast gəlinən törədicisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001

Sual № 86

Massiv ekssudativ plevrit üçün nə xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001

Sual № 87

Bronxoektaziyalı xroniki pnevmoniya üçün xarakter əlamətlər hansılardır?

  Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001

Sual № 88

Bronxoektaziyanın aşkarlanması üçün hansı müayinə üsulundan istifadə olunmalıdır?

  Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001

Sual № 89

Bronxial astma tutması zamanı aşağıdakılardan hansını istifadə etmək məqsədə uyğun sayılır?

  Ədəbiyyat: Аллахвердиева Л.И. «Респираторная аллергия у детей» 2008г.

Sual № 90

Pnevmonik prossesin sorulma müddətinə görə xəstəyə uzun sürən pnevmoniya diaqnozu nə vaxt qoyulur?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.403

Sual № 91

Ağ ciyərlərin diffuz idiopatik fibroz xəstəliyi zamanı müşahidə olunan kliniki simptomlar:

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . СанктПетербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.

Sual № 92

Allergik pnevmoniyada müşahidə olunur:

  Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.

Sual № 93

2 yaşlı sağlam uşaqda auskultasiya zamanı necə tənəffüs olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.119

Sual № 94

Kodein necə təsir edir?

  Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.

Sual № 95

Xəstəxanadaxili pnevmoniya ehtimal edilən törədici pnevmokok olduqda, hazırki xəstəlikdən öncə xəstəyə antibiotikoterapiya aparılmayıbsa, seçim preparatı hansıdır?

  Ədəbiyyat: N. A. Hacıyeva, A. İ. Həsənov “Uşaqlarda tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri zamanı rasional antibiotikoterapiya”. Elm və təhsil” Bakı-2013

Sual № 96

Xəstəxanadaxili pnevmoniya zamanı, hazırki xəstəlikdən öncə xəstəyə amoksissillinlə müalicə aparılıbsa, seçim preparatı hansı olmalıdır?

  Ədəbiyyat: N. A. Hacıyeva, A. İ. Həsənov “Uşaqlarda tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri zamanı rasional antibiotikoterapiya”. Elm və təhsil” Bakı-2013

Sual № 97

1-6 aylıq uşaqlarda tipik xəstəxanaxarici pnevmoniya zamanı hansı preparat start preparatı kimi təyin olunmalıdır?

  Ədəbiyyat: N. A. Hacıyeva, A. İ. Həsənov “Uşaqlarda tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri zamanı rasional antibiotikoterapiya”. Elm və təhsil” Bakı-2013

Sual № 98

1-6 aylıq uşaqlarda atipik xəstəxanaxarici pnevmoniya zamanı hansı preparat start preparatı kimi təyin olunmalıdır?

  Ədəbiyyat: N. A. Hacıyeva, A. İ. Həsənov “Uşaqlarda tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri zamanı rasional antibiotikoterapiya”. Elm və təhsil” Bakı-2013

Sual № 99

Sistem qurdeşənəyində daha çox hansı diaqnostik əhəmiyyətə malikdir?

  Ədəbiyyat: А. И. Бекетов «Фармакотерапия в практике семейного врача» 2006г.

Sual № 100

Aşağıdakılardan hansı revmatizmin əsas diaqnostik meyarlarından biridir?

  Ədəbiyyat: Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. К.: «Книга плюс». 2002.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×