Travmatologiya-ortopediya

1.200 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Aşağıdakılaradan hansı ürəyin vurma həcmini göstərir?

  Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977

Sual № 2

Quduzluğun inkubasiya dövrü əsasən nə qədər davam edir?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Sual № 3

Aşıq-baldır oynağının çıxığı və ya sınığı zamanı fiksasiyaedici gips sarğısının qoyulmasından sonra qan dövranının pozulmasına aşağıdakı amillərdən hansı biri səbəb ola bilər?

  Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970

Sual № 4

Bud-çanaq oynağının displaziyasının müalicəsi nə vaxtdan başlayır?

  Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972

Sual № 5

Nəhənghüceyrəli şişə (osteoklastoma) nə zaman daha çox rast gəlinir?

  Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983

Sual № 6

Postravmatik hipoproteinemiya hansı halda baş vermir?

  Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977

Sual № 7

Travmadan sonra qanda və sidikdə sidik cövhərinin konsentrasiyası neçənci sutkada ən yüksək olur?

  Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977

Sual № 8

Travma xəstəliyinin kliniki dövründə mürəkkəbləşmələr olmasa, sidik cövhərinin qanda qatılığı neçə günə normalaşar?

  Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977

Sual № 9

Ağır travma almış xəstədə üçüncü gündən qanda sidik cövhərinin miqdarı normadan neçə faiz yuxarı olduqda, onda son nəticənin letallıqla nəticələnəcəyi proqnozu aydındır

  Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977

Sual № 10

Budun sınığı zamanı gec reabilitasiya dövründə sınığı müşahidə olunan fəsadlara bütün aşağıdakılar aiddir, istisna olan hansıdır?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Sual № 11

İnternal fiksatorların çıxarılması üçün optimal müddət hansıdır?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Sual № 12

Gips sarğısı ilə müalicə olunan baldır-aşıq oynağının pronasion üçtopuqlu sınıq-çıxığı zamanı immobilizasiya müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Sual № 13

Cərrahi yolla müalicə olunan baldır-aşıq oynağının pronasion üçtopuqlu sınıq-çıxığı zamanı immobilizasiya müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Sual № 14

Cərrahi yolla baldır-aşıq oynağının sınıq-çıxığının müalicəsi bitişmə müddətini nə qədər sürətləndirir?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Sual № 15

Aşıq-baldır oynağının pronasion üçtopuqlu sınıq-çıxığı zamanı əmək qabiliyyəti hansı müddətə bərpa olunur?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Sual № 16

Aşıq sümüyünün boynunun sınığının əlamətləri hansılardır?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Sual № 17

Aşıq sümüyünün arxa çıxıntısının sınığı zamanı gips sarğısının pəncənin yüngül arxa bükülməsilə qoyulması müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Sual № 18

Aşıq sümüyü boynunun yerdəyişməsiz sınığı zamanı ayağın yüklənməsinə nə zaman icazə verilir?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Sual № 19

Qayıqvari, kubvari, və pazvari sümüklərin yerdəyişmiş sınıqları zamanı sümüklərin yerdəyişmələrini aradan qaldırmaqla gips immobilizasiyasınin orta müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Sual № 20

Kubvari və pazvari sümüklərin sınıqları zamanı gips sarğısı neçə həftə daşınmalıdır?

  Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×