2.835 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?

  Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 11

Sual № 2

Kiçik qan dövranının əsas funksiyasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

  Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 11

Sual № 3

Böyük qan dövranının əsas funksiyasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

  Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 11

Sual № 4

Anatomik olaraq normada ürəyin ön səthi əsasən hansı hissələrdən təşkil olunmuşdur?

  Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 12

Sual № 5

Anatomik olaraq, normada ürəyin arxa səthi əsasən hansı hissələrdən təşkil olunmuşdur?

1. Sol və sağ qulaqcıqların arxa və yuxarı səthlərindən
2. Sağ qulaqcığın arxa səthindən
3. Sağ mədəciyin kiçik hissəsindən
4. Sol qulaqcığın böyük hissəsindən
5. Sol mədəciyin böyük hissəsindən

  Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 12

Sual № 6

Qulaqcıqlar və mədəciklər bir - birindən hansı qapaqlarla ayrılır?

1. mitral qapaqlarla
2. ağciyər arteriyasının qapaqları ilə
3. trikuspidal qapaqlarla
4. aorta qapaqları ilə

  Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 12

Sual № 7

Sağ və sol mədəciklərin çıxacaq hissəsində yerləşən ağciyər arteriyası və aorta qapaqları, müvafiq olaraq, neçə taydan təşkil olunmuşdur?

  Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 13

Sual № 8

Ürəyin hansı hissəsini endokard nazik (0,6 mm-ə yaxın) birləşdirici toxuma qişası ilə daxildən örtmür?

  Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 13

Sual № 9

Normada orta çəkili böyük adamda sağ mədəcik miokardının qalınlığı nə qədərdir?

  Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 13

Sual № 10

Ürəyin əsasında epikardda nə baş verir?

  Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 13

Sual № 11

Epikard ürəyin hansı hissəsini örtür?

1. ürəyin xarici səthi
2. qalxan aortanın və ağciyər arteriyası kötüyünün başlanğıc hissəsi
3. ağciyər və boş venaların son hissələri
4. ürəyin qapaqları
5. papilyar əzlələri

  Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 13

Sual № 12

Epikard hansı toxumalardan təşkil olunmuşdur?

  Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 13

Sual № 13

Ürəyin əsasında epikard nəyə məruz qalır?

  Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 13

Sual № 14

Sağlam adamlarda normal yerləşən ürəyin sol sərhədi (zirvəsi) nədən təşkil olunub və hara proyeksiya olunur?

  Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 14
Г.Е.Ройтберг А.В.Струтынский ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ(сердечно-сосудистая система): Следует помнить, что у здорового человека левая граница сердца (верхушка), образованная ЛЖ, расположена на 1,0–1,5 см кнутри от левой срединно-ключичной линии; правая граница, представленная ПП, — на уровне правого края грудины или на 1,0 см вправо от него, а верхняя граница сердца (ушко ЛП) — на уровне верхнего края III ребра у левого края грудины.

Sual № 15

Sağlam adamlarda normal yerləşən ürəyin sağ sərhədi nədən əmələ gəlir və hara proyeksiya olunur?

  Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 14
Правая граница относительной тупости сердца образована правым предсердием и определяется на 1 см кнаружи от правого края грудины.

Sual № 16

Sağlam adamlarda normal yerləşən ürəyin yuxarı sərhədi nədən əmələ gəlir və hara proyeksiya olunur?

  Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 14

Sual № 17

Ürəyin hansı şöbələrini sağ koronar arteriya qidalandırır?

1.sağ mədəciyi
2. mədəciklərarası çəpərin arxa hissəsini
3.sol mədəciyin yan, eyni zamanda arxabazal şöbələrini
4.sol mədəcik divarının aşağı diafraqmal və hissəvi, arxabazal şöbələrini
5.ürəyin zirvəsini və sol mədəciyin aşağı diafraqmal şöbəsinin az hissəsini

  Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 14

Sual № 18

Ürəyin hansı şöbələrini sol koronar arteriyanın mədəciklərarası şaxəsi qidalandırır?

1.sağ mədəciyi
2.mədəciklərarası çəpərin ön hissəsini
3.hissəvi sol mədəciyin aşağı diafraqmal şöbəsini
4.sol mədəciyin ön yuxarı,yan şöbələrini
5. ürəyin zirvəsini

  Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 14

Sual № 19

Ürəyin hansı şöbələrini sol koronar arteriyanın dolanan şaxəsi qidalandırır?

1. ürəyin zirvəsini
2. sol mədəciyin yan şöbələrini
3. mədəciklərarası çəpərin ön hissəsini
4. sol mədəciyin ön yuxarı şöbələrini
5. sol mədəciyin arxa bazal şöbələrini

  Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 14

Sual № 20

Ürəyin iri venaları qanı haradan toplayırlar?

  Ədəbiyyat:Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). «Бином-пресс», 2007, стр., 15
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×