Fizioterapiya və tibbi bərpa

1.151 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии» Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 2

Orta tibb personalı üçün il ərzində fizioterapevtik prosedurların aparılmasının nisbi vahidi nə qədərdir?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 3

Bir nisbi fizioterapevtik vahidə düşən müddət nə qədərdir?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 4

Masaj üzrə tibb bacısının növbəsinə düşən yükün norması hansıdır?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 5

Fizioterapiya şöbəsində bir növbədə neçə prosedur aparılır?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 6

Fizioterapevtik aparatların düzgün istismarı və işinin təhlükəsizliyinə görə məsuliyyəti kim daşıyır?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 7

Fizioterapevtik şöbə anlayışı nə deməkdir?

  Мыльникова И.С. «Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 8

Su-istilik müalicəsi otağının hündürlüyü hansı ölçüdən az olmamalıdır?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 9

Su müalicəsi şöbəsində bir saatda havanın giriş və çıxış axınının nisbəti nə qədərdir?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 10

Palçıq müalicəsi şöbəsində bir saatda havanın giriş və çıxış nisbəti nə qədərdir?

  Мыльникова И.С. « Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 11

Palçıq- su müalicəsi şöbəsində havanın temperaturu nə qədər olmalıdır?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 12

Müalicəvi hovuzda bir pasiyent üçün nəzərdə tutulan suyun hesablama sahəsi nə qədər olmalıdır?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 13

Su müalicəsi şöbəsində kompressor hansı məqsədlə quraşdırılmalıdır?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 14

Duş otağının sahəsi hansı ölçüdən az olmamalıdır?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 15

Parafin-ozokerit müalicəsi otağı üçün bir iş yerinə (çarpayıya) düşən sahə nə qədər olmalıdır?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 16

Aşağıdakı cihazlardan hansı yerlə birləşmir?

  Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Sual № 17

Beynəlxalq sistemdə («СИ») cərəyan şiddəti hansı vahidlə ölçülür?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 18

Fizioterapevtik aparatlarda potensiometr nəyi tənzimləmək məqsədilə istifadə edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 19

Elektrik sahəsinin gərginliyi nədir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 20

Maqnit sahəsi hansı vahidlə ölçülür?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×