Fizioterapiya və tibbi bərpa

1.151 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Elektromaqnit dalğalarının fəzada və zamanda nizamlı yayılması hansı şüalanma növü üçün xarakterikdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 22

Əks pyezoelektrik effekt hansı təsir növündə istifadə edilir?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

Sual № 23

Aşağıdakılardan hansı dəyişən cərəyanı dəqiq səciyyələndirir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 24

Fizioprofilaktikanın kompleks proqramında fiziki amillərin hansı məqsədlə tətbiqi nəzərdə tutulur?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 25

İlkin profilaktika hansı tədbirlərə yönəldirilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 26

İkincili profilaktikaya hansı tədbirlər daxildir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 27

Premorbid profilaktikanın məqsədi nədir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 28

İkincili profilaktikanın məqsədi nədir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 29

Profilaktik proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsində fiziki amillərin rolu nə ilə müəyyən edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 30

Fizioterapiya amilləri ilə ikincili fizioterapevtik profilaktikanın təşkilində nə nəzərdə tutulmalıdır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 31

Qalvanizasiyada hansı cərəyan təsir edən amil hesab edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 32

Dərman elektroforezi üçün əksər preparatların optimal konsentrasiyası nə qədər olmalıdır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 33

Dərman elektroforezinin hansı prosedurla bir gündə, eyni nahiyyəyə birgə təyini məqsədəuyğun deyil?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 34

Qalvanizasiya üçün hansı aparatlar istifadə edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 35

Aşağıda göstərilənlərdən hansı daha yüksək elektrik keçiriciliyinə malikdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 36

DMSO-in ( dimeksid ) tətbiqi nə zaman məhdudlaşır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 37

Qalvanik cərəyanın təsirindən hansı biofiziki effektlər yaranır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 38

Qalvanizasiya və dərman elektroforezi ümumi təsir üslubunda hansı prosedurlarla eyni gündə təyin edilə bilər?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 39

Aşağıda sadalanan hansı xəstəliklər zamanı qalvanizasiya və dərman elektroforezi göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 40

Aşağıda sadalanan hansı xəstəliklər zamanı qalvanizasiya və dərman elektroforezi əks göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×