Fizioterapiya və tibbi bərpa

1.151 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Dərman elektroforezi nə zaman gostərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 42

Yeni dərman elektroforezi üsullarına hansı aiddir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 43

Aşağıda sadalananlardan hansı öz təsdiqini tapıb?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 44

Dərman maddələrinin toxumadaxili elektroforezi zamanı qalvanizasiya nə zaman qoşulur?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

Sual № 45

Dərman elektroforezi üsulunun üstün cəhətinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

Sual № 46

Dərman elektroforezinin çatışmayan cəhətinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 47

Elektroyuxu üsulunda aparıcı amil hansıdır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 48

Elektroyuxunun ağrıkəsici təsir mexanizmində əsas rol nəyə məxsusdur?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 49

Elektroyuxu üsulunda hansı tezlik diapazonu tətbiq edilir?

  Боголюбов В.М, Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия:Учебник.- М, 1999

Sual № 50

Diadinamoterapiya üsulunda aparıcı amil hansıdır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 51

Sinir-əzələ aparatının stimulyasiyası üçün diadinamoterapiya aparılan zaman cərəyan şiddəti nəyin hiss edilməsinə qədər artırılır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 52

Amplipuls müalicəsi üsulunda aparıcı amil hansıdır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 53

Sinusoidal modulyasiya olunan cərəyanlarla müalicə üçün hansı cihaz istifadə edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 54

Sinusoidal modulyasiya olunmuş cərəyanlarla müalicə prosesində ağrı sindromunun azalması zamanı modulyasiyanın tezliyi necə dəyişdirilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 55

Flüktuorizasiya zamanı hansı cərəyan növü istifadə edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 56

Flüktuorizasiya zamanı hansı rəqs tezliyinə malik cərəyanlar tətbiq edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 57

Flüktuorizasiya edici cərəyanların hansı növü elektroforez üçün istifadə edilə bilər?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 58

İnterferensterapiyada hansı cərəyanlar istifadə edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 59

İnterferensterapiya aparmaq üçün hansı cihaz istifadə edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 60

Xəstəliyin başlanğıcında ilkin elektrodiaqnostik müayinə hansı dövrdə aparılır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×