Fizioterapiya və tibbi bərpa

1.151 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Xəstəliyin başlanğıcında təkrar elektrodiaqnostik müayinə hansı dövrdə aparılır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 62

Cərəyanın güc həddinin dəyişilməsi zamanı hansı elektrik oyanıqlığı pozuntuları müşahidə edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 63

Tetanizəedici və qalvanik cərəyanın qıcıqlandırıcı təsirinə sinir reaksiyası olmadıqda, həmçinin qalvanik cərəyanın təsirinə əzələnin oyanıqlığının saxlanılması zamanı aşağıdakılardan hansı baş verir?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

Sual № 64

Tetanizəedici və qalvanik cərəyana qarşı sinir və əzələlərdə heç bir reaksiyanın olmaması zamanı aşağıdakılardan hansı baş verir?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

Sual № 65

Elektroyuxunun müalicəvi təsirinin əsas effektinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 66

Elektroyuxunun təsiri əsasən hansı mexanizmlələ bağlıdır?

  Улащик, В.С.Общая физиотерапия / В.С.Улащик, И.В.Лукомский.Минск. 2003

Sual № 67

Elektroyuxunun təyinində hansı xəstəliklər göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 68

Elektroyuxu müalicəsinin təyinatı üçün hansı xəstəliklər əks göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 69

Hansı xəstəlik transserebral elektrostimulyasiyanın təyinatı üçün göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 70

Transserebral elektrostimulyasiyanın təyinatı hansı xəstəlik zamanı əks göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 71

Diadinamik cərəyanların ağrıkəsici təsir mexanizmində hansı amillər əsas rol oynayır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 72

Diadinamoterapiya hansı xəstəlik zamanı əks göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 73

Diadinamoterapiyanın təyinatında hansı xəstəliklər göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 74

Diadinamoterapiyanın aparılması üçün hansı cihaz istifadə edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 75

Diadinamik cərəyanlarla sinir- əzələ aparatının stimulyasiyası üçün hansı cərəyan növləri tətbiq edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 76

Diadinamoterapiya zamanı " dalğavari cərəyanların " tətbiqi nə zaman göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 77

Sinusoidal modulyasiya olunmuş cərəyanlarla müalicə hansı xəstəliklərdə göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 78

Amplipuls müalicə zamanı modulyasiyanın dərinliyi hansı vəziyyətlərdə 100 %-dən artıq təyin edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 79

Flüktuorizasiyanin müalicəvi təsiri üçün hansı cərəyan formaları tətbiq edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 80

Flüktuorizasiya edici cərəyanlar hansı müalicəvi təsir göstərir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×