Fizioterapiya və tibbi bərpa

1.151 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Flüktuorizasiyaedici cərəyanlar müalicə məqsədilə hansı xəstəlik zamanı tətbiq edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 82

İnterferens terapiya hansı xəstəliklərdə təyin edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 83

Elektrodiaqnostikanın aparılması üçün hansı cərəyanlar istifadə edilir?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

Sual № 84

Elektrodiaqnostikanın aparılması üçün hansı təsir sahələrindən istifadə edilir?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

Sual № 85

Elektrodiaqnostikanın aparılması üçün hansı üslub istifadə edilir?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

Sual № 86

Elektrodiaqnostikanın aparılması üçün hansı cihaz və ya cihazlar tətbiq edilir?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

Sual № 87

Elektrodiaqnostik müayinə nəyi müəyyən edir?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

Sual № 88

Elektrostimulyasiyanın təyinatı üçün hansı vəziyyətlər göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 89

Elektrostimulyasiya hansı vəziyyətdə əks göstərişdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 90

Elektrostimulyasiyanın aparılması üçün hansı cihaz istifadə edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 91

Tonüstü cərəyanlarla müalicə ( ultratonterapiya ) üsulunda hansı cərəyanlar tətbiq edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 92

Ultratonterapiya cihazlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 93

Tonüstü tezlikli cərəyanın təsiri nəyin köməyi ilə həyata keçirilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 94

Tonüstü cərəyanın təsiri dəridə hansı hissiyatı yaradır?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 95

" Darsonvalizasiya " müalicə üslubunda hansı cərəyan tətbiq edilir?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

Sual № 96

Darsonval cərəyanının təsiri zamanı nə istifadə edilir ?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

Sual № 97

Darsonval cərəyanı nəyə qadirdir?

  Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003

Sual № 98

İnduktotermiya müalicə üsulunda hansı cərəyan növü tətbiq edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 99

İndukotermiya üsulunda enerjinin çatdırılması üçün nə tətbiq edilir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Sual № 100

İnduktotermiya üsulunda maqnit sahəsi hansı rəqs tezliyinə malikdir?

  Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×