Genetika

1.146 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Bunlardan hansı autosom-resessiv tip üzrə irsən ötürülür?

  Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.

Sual № 2

Bunlardan hansı autosom-dominant tip üzrə irsən ötürülür?

  Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.

Sual № 3

Valideyinlərdən birinin qan qrupu A, digərinin B-dirsə, onda doğulacaq uşağın qan qrupu hansı olacaqdır?

  Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.

Sual № 4

Əgər hər iki valideyn AB qan qrupuna malikdirsə, onda onların uşaqlarında qan qrupu hansı ola bilməz?

  Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.

Sual № 5

Bunlardan hansı X-xromosomla ilişikli resessiv anomaliyadır?

  Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.

Sual № 6

0 qan qrupuna malik olan iki valideynin uşaqlarında hansı qan qrupu ola bilər?

  D.V.Hacıyev,S.D.Əliyev, R.Ə.Əliyev.” Biologiya “ 1991-ci il.

Sual № 7

Ərində A hemofiliyası olan qadın genetik məsləhətxanaya müraciət etmişdir. Bu nigahdan olan uşaqları hansı təhlükə gözləyir, qadının özünün nəsil şəcərəsı hemofiliya üzrə daşıyıcı deyildirsə?

  Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.

Sual № 8

Atasında A hemofiliyası olan qadın genetik xəstəxanaya müraciət etmişdir. Hemofiliyanın onun uşaqlarına ötürülməsinin hansı təhlükəsi vardır?

  Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.

Sual № 9

Bunlardan hansı autosom-dominant tip üzrə irsən keçmir?

  Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.

Sual № 10

Bunlardan hansı autosom-resessiv tip üzrə irsən keçmir?

  Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.

Sual № 11

Bunlardan hansı autosom-dominant tip üzrə irsən ötürülür?

  Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997

Sual № 12

Bunlardan hansı autosom-resessiv irsi xarakter daşımır?

  Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.

Sual № 13

X-xromosomla ilişikli gen hansıdır?

  Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.

Sual № 14

Bunlardan hansı autosom-dominant tip üzrə irsən keçir?

  Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.

Sual № 15

Əgər anadangəlmə karlığın autosom-resessiv forması olan qadınla sağlam kişi evlənmişsə və bu qohum nigahı deyilsə, onda onların uşaqlarında karlığın irsilik təhlükəsi hansı səviyyəni təşkil edə bilər?

  Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.

Sual № 16

İki heteroziqotun nigahından olan nəsildə anomal genotip hansı nisbətdə olacaqdır?

  Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г

Sual № 17

Anomal autosom-resessiv genin heteroziqot daşıyıcısı həmin geni daşıyanla evlənmişdir. Onların uşaqlarının xəstələnmə ehtimalı nə qədərdir?

  Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г

Sual № 18

X-xromosomda hansı xəstəliklərin genləri yerləşir?

  Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.

Sual № 19

Talassemiya geni üzrə homoziqot olan kişi həmin patoloji genin daşıyıcısı olan qadınla evlənmişdir. Bu nigahdan olan uşaqların xəstələnmə ehtimalı neçə faiz təşkil edir?

  Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.

Sual № 20

Bunlardan hansı autosom-resessiv tip üzrə irsən ötürülmür?

  Е.Т.Лильин,Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников. «Генетика для врачей» 1990 г.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×