Məhkəmə-tibbi ekspertiza

1.135 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 2

Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə -Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası hansı qanundur?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 3

Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası hansı Qanundur?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 6

Məhkəmə - Tibbi Ekspertizanın hüquqi əsasını hansı hüquqi normativ sənəd təşkil etmir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 7

Məhkəmə -Tibbi Ekspertizaların təşkili və keçirilməsi haqqında Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən hansı sənəd təsdiqlənmiş normativ sənəd hesab edilmir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 8

Məhkəmə- Tibbi Ekspertizanın təşkili və keçirilməsi haqqında Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilməmiş sənəd hansıdır?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 9

Hansı cinayət şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətdir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 10

Ekspert qismində kim dəvət oluna bilər?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 11

Ekspert qismində kim dəvət oluna bilər?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 12

Ekspert qismində kim dəvət oluna bilər?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 13

Məhkəmə -Tibbi Ekspertizanın əsas professional fəaliyyətinin növü hansıdır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 14

Məhkəmə - Tibbi Ekspertizanın əsas professional fəaliyyətinin növü hansıdır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 15

Məhkəmə - Tibbi Ekspertizanın əlavə prosessual formasına hansı fəaliyyət aid edilmir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 16

Hansı sualın həllində məhkəmə tibbi biliklərdən istifadənin prosessual üsulu məcburi sayılır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 17

Hansı məsələnin həllində məhkəmə tibbi biliklərdən istifadənin prosessual üsulu məcburi sayılır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 18

Hansı məsələnin həllində məhkəmə tibbi biliklərdən istifadənin prosessual üsulu məcburi hesab olunur?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 19

Hansı məsələnin həllində məhkəmə tibbi biliklərdən istifadənin prosessual üsulu məcburi sayılır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 20

Bunlardan hansında məhkəmə təbabəti üzrə mütəxəssis ekspert kimi fəaliyyət göstərir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 21

Ekspertin mütəxəssis kimi hansı istintaq hərəkətində iştirakı məcburi hesab edilir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 22

Ekspertin mütəxəssis kimi hansı istintaq hərəkətində iştirakı məcburi hesab edilir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 23

Məhkəmə tibbi biliklərin cinayət mühakimə icraatında tətbiqi zamanı hansı üsul mövcuddur?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×