Məhkəmə-tibbi ekspertiza

1.135 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 24

Məhkəmə tibbi biliklərin cinayət mühakimə icraatında tətbiqi zamanı hansı üsul mövcuddur?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 25

Məhkəmə-Tibbi Ekspertizanın obyektlərinə hansı müayinə obyekti aid deyildir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 26

Canlı şəxsin prosessual statusu hansıdır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 27

Canlı şəxsin prosessual statusu hansıdır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 28

Canlı şəxsin prosessual statusu hansıdır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 29

Canlı şəxsin prosessual statusu hansıdır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 30

Meyit hansı prosessual statusa malikdir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 31

Meyit hissələri hansı prosessual statusa malikdir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 32

Tibbi sənədlər hansı prosessual statusa malikdir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 33

İstintaq və məhkəmə hərəkətlərinin protokolları hansı prosessual statusa malikdir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 34

Nümunələrin hansı onun növü hesab edilmir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 35

Məhkəmə - Tibbi Ekspertizanın bilavasitə müayinə obyekti hansıdır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 36

Biotibbi etika sərbəst bir fəsil olaraq ilk dəfə hansı müəllifin «Məhkəmə təbabəti» dərsliyində və tədris proqramında neçənci ildə öz əksini tapmışdır?

  Şakir Musayev.”Məhkəmə təbabəti”. Bakı, 1999

Sual № 37

Məhkəmə tibbi biliklərdən istifadənin qeyri-prosessual forması hansıdır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 38

Məhkəmə tibbi biliklərdən istifadənin qeyri-prosessual forması hansıdır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 39

Məhkəmə tibbi biliklərdən istifadənin qeyri-prosessual forması hansıdır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 40

Məhkəmə tibbi biliklərdən istifadənin qeyri-prosessual forması hansıdır?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 41

Məhkəmə tibbi biliklərdən istifadənin qeyri-prosessual formasına aid deyildir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 42

Məhkəmə-tibbi ekspertizasının aparılma qaydalarının təsnifatına aid deyil?

  Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006

Sual № 43

Hansı hal məhkəmə-tibbi ekspertizanın aparılma qaydasının təsnifatı hesab edilir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×