Məhkəmə-tibbi ekspertiza

1.135 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 44

Təkrarı ekspertizanın təyin edilməsinə əsas hansıdır?

  Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006

Sual № 45

Təkrarı ekspertizanın təyin edilməsinə əsas hansıdır?

  Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006

Sual № 46

Ekspertin müstəntiqin çağırışına gəlməməsinin üzürlü səbəbi hansıdır?

  Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006

Sual № 47

Ekspertin müstəntiqin çağırışına gəlməməsinin üzürlü olmayan səbəbi hansıdır?

  Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006

Sual № 48

Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayət hansıdır?

  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı, 2000

Sual № 49

Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətə aid deyil?

  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı, 2000

Sual № 50

Məhkəmə-tibbi ekspertizaların təşkilini və icrasını həyata keçirən səlahiyyətli dövlət ekspert idarəsi hansıdır?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 51

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin strukturuna hansı şöbə aid deyildir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 52

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin strukturunun laborator xidmət sahələrinə hansı bölmənin (şöbənin) aidiyyatı yoxdur?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 53

Məhkəmə biologiya şöbəsinin strukturuna hansı bölmə aid deyildir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 54

Məhkəmə tibbi kriminalistika şöbəsinin strukturuna hansı bölmə daxil deyildir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 55

Məhkəmə kimya şöbəsinin strukturuna hansı bölmə aid deyildir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, I cild. Bakı, 2009

Sual № 56

Nümunələr hansı prosessual statusa malikdir?

  Şakir Musayev. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2008

Sual № 57

Məhkəmə tibbi ballistik ekspertizanın icrası hansı şöbə tərəfindən yerinə yetirilir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, II cild. Bakı, 2009

Sual № 58

Molekulyar genetik ekspertizalar zamanı hansı sual öz həllini tapır?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, II cild. Bakı, 2009

Sual № 59

Molekulyar genetik ekspertizanın səlahiyyətinə hansı məsələnin həlli aiddir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, II cild. Bakı, 2009

Sual № 60

Molekulyar genetik ekspertizanın səlahiyyətinə hansı məsələnin həlli aiddir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, II cild. Bakı, 2009

Sual № 61

Sağlamlığa zərər vurmanın (xəsarətin) ekspertizası zamanı hansı məsələ öz həllini tapa bilməz?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 62

Xəstəliklər zamanı, həmçinin qondarma və süni xəstəliklərə şübhə olduqda aparılan ekspertizada hansı məsələ öz həllini tapa bilir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 63

Xəstəliklər zamanı, həmçinin qondarma və süni xəstəliklərə şübhə olduqda aparılan ekspertizada hansı məsələ öz həllini tapa bilir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×