Məhkəmə-tibbi ekspertiza

1.135 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 64

Xəstəliklər zamanı, həmçinin qondarma və süni xəstəliklərə şübhə olduqda aparılan ekspertizada hansı məsələ öz həllini tapa bilir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 65

Xəstəliklər zamanı, həmçinin qondarma və süni xəstəliklərə şübhə olduqda aparılan ekspertizada hansı məsələ öz həllini tapa bilir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 66

Xəstəliklər zamanı, həmçinin qondarma və süni xəstəliklərə şübhə olduqda aparılan ekspertizada hansı məsələ öz həllini tapa bilir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 67

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin fəaliyyət istiqamətinə hansı ekspertizanın icrası aid deyil?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 68

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin fəaliyyət istiqamətinə hansı ekspertizanın icrası aid deyil?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 69

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin fəaliyyət istiqamətinə hansı ekspertizanın icrası aid deyil?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 70

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin fəaliyyət istiqamətinə hansı ekspertizanın icrası aid deyil?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 71

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin fəaliyyət istiqamətinə hansı ekspertizanın icrası aid deyil?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 72

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin fəaliyyət istiqamətinə hansı ekspertizanın icrası aid deyil?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 73

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin fəaliyyət istiqamətinə hansı ekspertizanın icrası aid deyil?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 74

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin fəaliyyət istiqamətinə hansı ekspertizanın icrası aid deyil?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 75

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin fəaliyyət istiqamətinə hansı ekspertizanın icrası aid deyil?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 76

Məhkəmə-tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin fəaliyyət istiqamətinə hansı ekspertizanın icrası aid deyil?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 77

Birliyin Baş direktorunun vəzifəyə təyin olunması və vəzifədən azad olunması hansı vəzifəli şəxsin səlahiyyətinə aiddir?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 78

Birliyin Baş direktorunun müavinlərinin vəzifəyə təyin olunması və vəzifədən azad olunması hansı vəzifəli şəxsin səlahiyyətinə aiddir?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 79

Baş direktorun müavinlərinin vəzifə bölgüsü hansı vəzifəli şəxsin səlahiyyətinə aiddir?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 80

Məhkəmə tibb ekspertizası Birlikdən başqa hansı dövlət ekspertiza idarəsi tərəfindən də yerinə yetirilir?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 81

Birlik hansı nazirliyin və ya orqanın tabeliyində fəaliyyət göstərir?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 82

Birliyin maddi texniki, elmi-metodik və təşkilatı təminatı hansı nazirlik tərəfindən həyata keçirilir?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008

Sual № 83

Azərbaycan Respublikasında məhkəmə tibbi və patoloji anatomiya işlərinin təşkiledici və rəhbər qurumu hansı dövlət ekspert idarəsidir?

  Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi haqqında Əsasnamə. Bakı, 2008
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×