Məhkəmə-tibbi ekspertiza

1.135 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 84

Ekspertin hüquq və vəzifələri hansı qanunda və ya qanunvericilik aktında geniş izah edilmişdir?

  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi. Bakı, 2000

Sual № 85

Məhkəmə iclasında verilmiş suallar əsasında tərtib edilmiş rəyin bir nüsxəsi harada saxlanılır?

  Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı – 2006

Sual № 86

Maddi sübutların molekulyar genetik müayinəsində hansı məsələ həll edilə bilməz?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 87

Genetik metodun tətbiqi hansı halda daha səmərəlidir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 88

Genetik metodun tətbiqi hansı halda daha səmərəlidir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 89

Bioloji mənşəli maddi sübutların tam aşkar edilib götürülməsi üçün hadisə yerinin qorunmasına cavabdeh kimdir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 90

Hadisə yerindən götürülmüş müayinə obyektlərinin ekspert idarəsinə çatdırılması kimin səlahiyyətinə aiddir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 91

Hansı halda əşya maddi sübut kimi qəbul olunur?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 92

Müstəntiq maddi sübutların ekspertizası üçün Birliyə nəyi təqdim etməlidir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 93

Müstəntiq maddi sübutların ekspertizası üçün Birliyə əsas nəyi təqdim etməlidir?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 94

Maddi sübutların ekspertizasının ardıcıllığına hansı hal aid deyil?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 95

Maddi sübutların ekspertizasının ardıcıllığına hansı hal aid deyil?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 96

Maddi sübutların ekspertizasının ardıcıllığına hansı hal aid deyil?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 97

Hadisə yerində hansı hərəkətləri etmək olmaz?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 98

Hadisə yerində hansı hərəkətləri etmək olmaz?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 99

Hadisə yerində hansı hərəkətləri etmək olmaz?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 100

Meyitin paltarlarını kimə vermək olar?

  Şakir Musayev. Məhkəmə tibbi ekspertiza və onun imkanları, III cild. Bakı, 2009

Sual № 101

Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu hansı ildə imzalanmışdır?

  “Dövlət məhkəmə ekspertiza fəaliyyəti haqqında” Qanun, Bakı şəhəri, 15 yanvar 2000-ci il.

Sual № 102

Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununda aşağıdakı hansı anlayışlardan istifadə olunur?

  “Dövlət məhkəmə ekspertiza fəaliyyəti haqqında” Qanun, Bakı şəhəri, 15 yanvar 2000-ci il.

Sual № 103

Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin əsas prinsipləri hansılardır?

  “Dövlət məhkəmə ekspertiza fəaliyyəti haqqında” Qanun, Bakı şəhəri, 15 yanvar 2000-ci il.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×