1.479 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1283

AÇF inhibitorlarının nefroprotektiv effekti ilə əlaqədar hansı ifadə düz deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.35,2007

Sual № 1084

Minimal dəyişikliklər xəstəliyinin uşaqlarda rast gəlmə tezliyi necedir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 211

Sual № 1284

Na 70 %-i kanalcıqların hansı hissəsində reabsorbsiya olunur?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.71,2007

Sual № 1085

Minimal dəyişikliklər xəstəliyinin böyüklərdə rast gəlmə tezliyi necedir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 211

Sual № 1285

Böyrəklərin vərəmində USM-də hansı dəyişikliklər qeyd edilmir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.109,2007

Sual № 1086

Aşağıdakılardan hansı minimal dəyişikliklər xəstəliyinin etiologiyasına aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 211

Sual № 1286

Ortostatik proteinuriya hansı xarakter daşıyır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.148,2007

Sual № 1087

Böyrəyin endokrin aparatına hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 48

Sual № 1287

Sinfarinqit makrohemaqturiya hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.216,2007

Sual № 1088

Göstərilən fikirlərdən hansı doğrudur?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 48-49

Sual № 1288

Mielom xəstəliyi zamanı böyrək biopsiyası hansı səbəbdən masləhət deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.259,2007

Sual № 1089

Analgetik nefropatiyasının diaqnostikasının böyük kriteriyalarına hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 387

Sual № 1289

Libman- Saks endokarditi hansı xəstəlik üşün xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.259,2007

Sual № 1090

Xroniki tubulointerstisial nefritə səbəb olan mübadilə dəyişikliklərinə hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 383

Sual № 1290

Qırmızı qurd eşənəyi xəstəliyi zamanı immunosupressiv müalicənin inkar olunmasına göstəriş hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.263,2007

Sual № 1091

Böyrəyin işemik xəstəliklərinin modifikasiya olunan risk faktorlarına hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 444

Sual № 1291

Yuxarı tənəffüs yollarının qranulyomatoz iltihabı,nekrozlaşan vaskulit və qlomerulonefrit hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.276,2007

Sual № 1092

Böyrəyin işemik xəstəliklərinin modifikasiya olunmayan risk faktorlarına hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 444

Sual № 1292

Periorbital purpura,makroqlossiya və azala psevdohipertrofiyası hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.352,2007

Sual № 1093

Böyrək arteriolalarının kəskin xolesterin emboliyası zamanı aşağıdakı simptomlardan hansılarına rast gəlinir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 449
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×