1.479 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 1293

Amiloid zülalının təyin olunmasında hansı diaqnostik metodun tətbiqi daha məqsədəuyğundur?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.360,2007

Sual № 1094

Böyrək arteriolalarının kristal xolesterin emboliyasının klinik təzahürlərinə hansılar aiddir?

1. ürəkbulanma, rahatlıq gətirməyən qusma
2. şüurun pozulması
3. oliqo-anuriya
4. tranzitor işemik ataklar
5. YFS-ın azalması, hiperkreatininemiya

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 449

Sual № 1294

Periodik xəstəlik zamanı yaranan AA amiloidozun müalicəsində hansı preparat istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.361,2007

Sual № 1095

Renovaskulyar hipertenziyanın yaşlılarda ən çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 174

Sual № 1295

Hestasion pielonefritin yaranma səbəblərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.404,2007

Sual № 1096

Renovaskulyar hipertenziyanın gənc yaşda ən çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 175

Sual № 1296

Laktasiya dövründə hansı preparatların təyini əks göstərişdir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред) Проф. Е.М.Шилова,səh.414,2007

Sual № 1097

Aşağıdakılardan hansılar analgetik nefropatiyanın əlamətlərinə aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 386-387

Sual № 1297

Böyrək daşı xəstəliyinin kəskin ağırlaşmalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.417,2007

Sual № 1098

Böyrəyin işemik xəstəliklərində diuretiklərin böyrək çatışmazlığı yaratma mexanizmi hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 446

Sual № 1298

Podaqrik nefropatiyanın hansı klinik formaları ayırd edilir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.421,2007

Sual № 1099

Alkoqol nefropatiyasının latent formasının klinik təzahürlərinə hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 455

Sual № 1299

Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı urikozurik təsirə malikdir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.424,2007

Sual № 1100

Alkoqol nefropatiyasında göstərilənlərdən hansına rast gəlinə bilər?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 456

Sual № 1300

Hamilələrdə arterial hipertenziyanın formalarına nə aid deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.482,2007

Sual № 1101

Alkoqol nefropatiyası hansı xəstəliklə differesiasiya olunmalıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 456

Sual № 1301

Aşağıda sadalanan hansı xəstəliklər zamanı ikincili hiperurikemiya inkişaf edir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.422,2007

Sual № 1102

Hamiləlik zamanı hansı antibiotiklər əks-göstərişdir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2010, səh 419-420

Sual № 1302

Hamiləliyin II yarısında yaranan və doğuşdan 12 həftə sonra yükdək saxlanılan arterial təzyiq necə adlanır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh.483,2007

Sual № 1103

Alkoqol nefropatiyasına aid göstərilən fikirlərdən hansı yanlışdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2010, səh 455-457
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×