1.479 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 1303

Qadınlarda kişilərə nisbətən pielonefritin daha çox rast gəlmə səbəbinə hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 399

Sual № 1104

Hamiləlik nefropatiyası zamanı hansı müalicə döl üçün mənfi təsir göstərir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 490

Sual № 1304

Pielonefritin inkişafı üçün risk faktorlarına hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 400,401

Sual № 1105

Hamilələrdə arterial təzyiqin hansı göstəricisi arterial hipertoniya sayılır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2010, səh 492

Sual № 1305

Kəskin pielonefritə xas olan xüsusiyyətlər hansılardır?

1. stromanın interstisial ödemi
2. birləşdirici toxumanın artması
3. böyrəyin beyin maddəsinin neytrofil infiltrasiyası
4. interstisiyanın limfoid və histiositar infiltirasiyası
5. kolloid kütlə ilə tutulan kanalların bir neçəsinin genişlənməsi

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 401

Sual № 1106

Eklampsiyanın profilaktikası üçün seçim preparatı hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008, səh 495-496

Sual № 1306

Xroniki pielonefritə xas olan xüsusiyyətlər hansılardır?

1. stromanın interstisial ödemi
2. birləşdirici toxumanın artması
3. böyrəyin beyin maddəsinin neytrofil infiltrasiyası
4. interstisiyanın limfoid və histiositar infiltirasiyası
5. kolloid kütlə ilə tutulan kanalların bir neçəsinin genişlənməsi

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 401

Sual № 1107

Diabetik nefropatiyanın I mərhələsinin xarakteristikasına nə aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh 434,2008

Sual № 1307

Pielonefritin təsnifatına hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 402

Sual № 1108

Fizioloji hamiləlikdə A/T enməsinin səbəbləri hansılardır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008, səh 487

Sual № 1308

Hansı kəskin pielonefritə aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 403

Sual № 1109

Nefropatiyalı hamilə qadınların qanı laxtalandırıcı sistemin patologiyası zamanı hansı qöstərici bura aid edilmir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008, səh 494

Sual № 1309

Yanlış fikir hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 403-404

Sual № 1110

Ağır gedişli hamiləlik nefropatiyası zamanı aşağıda qeyd olunan hansı göstərici nefropatiya üçün xarakterik deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008, səh 492-493

Sual № 1310

Hestasion pielonefrit haqqında hansı fikir düzgündür?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 404

Sual № 1111

Hamilə qadının və dölün ağırlıq dərəcəsini dinamik ğiymətləndirmək üçün aşağıda qeyd olunan göstəricilərdən hansı biri vaçib sayılmır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008, səh 492-494

Sual № 1311

Pielonefritə xas olan laborator əlamətlər hansılardır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 405

Sual № 1112

Hamiləlik zamanı aşağıda antihipertenziv dərman vasitələrindən hansı istifadəyə əks göstərişdir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008, səh 496

Sual № 1312

Kəskin pielonefritin diaqnostik kriteriyalarına hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2009, səh 412

Sual № 1113

Diabetik nefropatiyanın qarşısını almaq üçün hansı profilaktik tədbirlərin keçirilməsi tövsiyyə olunur?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008,səh.438
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×