1.479 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 1313

Düyünlü poliarteriit haqqında yanlış fikir hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 267

Sual № 1114

Diabetik nefropatiyanın mikroalbuminuriya mərhələsində qeyd olunan müalicə metodlarından hansının proqnoz baxımından əhəmiyyəti yoxdur?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2010,səh.441-47

Sual № 1314

Düyünlü poliarterit haqqında doğru fikir hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 269

Sual № 1115

Xroniki pielonefriti xarakterizə edən kliniki əlamətlər sırasını seçin:

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2010,səh.405

Sual № 1315

Düyünlü poliarterit zamanı hansı sistem zədələnmir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 270

Sual № 1116

Keçirilmiş streptokokk infeksiyasından nə qədər müddət keçdikdən sonra kəskin qlomerulonefrit əmələ gələ bilər?

  Ədəbiyyat: «Нефрология.Руководство для врачей.» под ред. И.Е.Тареевой,2007, səh 195

Sual № 1316

Düyünlü poliarterit diaqnostikasında ən informativ müayinə üsulu hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 272

Sual № 1117

Kəskin qlomerulonefritin əsas etioloji faktoru hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 205

Sual № 1317

Düyünlü poliarterit müalicəsi hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 274

Sual № 1118

Kəskin qlomerulonefrit xəstəliyinə hansı yaş qruplarında rast gəlinir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 210

Sual № 1318

Vegener qranulomatozu haqqında səhv fikir hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 276

Sual № 1119

Uremik perikardit üçün xarakterik əlamətləri seçin :

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 548

Sual № 1319

Vegener qranulomatozunda patogenetik faktor hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 277-278

Sual № 1120

Xroniki böyrək çatışmazlığı zamanı sümük sistemində hansı dəyişikliklər baş verir?

1. Hiperostoz
2. osteomalyasiya
3. osteoporoz
4. osteoskleroz
5. patoloji sınıqlar

  Ədəbiyyat: «Нефрология.Руководство для врачей.» под ред. И.Е.Тареевой,2007, səh 195

Sual № 1320

Vegener qranulomatozunda hansı orqanlar zədələnir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 279

Sual № 1121

XBÇ zamanı dərinin rənginin tünd və sarımtıl olması nə ilə əlaqədardır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология.Руководство для врачей.» под ред. И.Е.Тареевой,2007, səh 195

Sual № 1321

Vegener qranulomatozunda böyrəklərin zədələnməsi zamanı hansılara rast gəlinmir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 282

Sual № 1122

Aşağıdakı əlamələrdən hansı xroniki böyrək xəsətliklərində olmur?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 509-612

Sual № 1322

Göstərilənlərdən hansı böyrək-ağciyər sindromuna səbəb olmur?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 283

Sual № 1123

Hansı faktorlar xroniki böyrək xəstəliklərinin proqressivləşmə riskini artırır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 602
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×