1.479 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 1323

Ca-blokatorların hansı təsir mexanizmi var?

  Ədəbiyyat: Səh.98 M.Ağayev 2007

Sual № 1124

Nefroptoz zamanı sidiyin müayinəsində hansı dəyişikliklər ola bilər?

  Ədəbiyyat: «Нефрология.Руководство для врачей.» под ред. И.Е.Тареевой,2007, səh 445

Sual № 1324

Hansı Ca-blokatoru əlavə təsirində qəbizlik verir?

  Ədəbiyyat: SƏH.99 M.Ağayev 2007

Sual № 1125

Sidik- cinsiyyət yollarının rixomanada infeksiyası zamanı seçim preparatı hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология.Руководство для врачей.» под ред. И.Е.Тареевой,2007, səh 394-400

Sual № 1325

AÇFİ –nin təyini kimlərə əks göstərisdi?

  Ədəbiyyat: Səh.98 M.Ağayev 2007

Sual № 1126

Böyrək vərəmi diaqnozunun qoyulması üçün hansı əlamətlərin olması vacibdir?

1. Sidikdə vərəm çöpünün tapılması
2. Dizurik əlamətlər
3. Rentgen müayinəsində parenximada destruktiv dəyişikliklər
4. Sistoskopiya zamanı vərəmə xas əlamətlər
5. makrohematuriya

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 518

Sual № 1326

Hipertenziya və prostat vəzinin xoşxassəli adenoması olan kişilərə hansı hipotenziv dərman maddəsi təyin olunmalıdır?

  Ədəbiyyat: Səh.101 M.Ağayev 2007

Sual № 1127

HELLP-sindrom hansı xəstəlik zamanı rast gəlinir?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.487

Sual № 1327

Hipertenziv krizdə hansi dərman maddəsi dilaltı istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Səh.102 M.Ağayev 2007

Sual № 1128

Podaqra nefropatiyası zamanı XBÇ-nın əmələ gəlməsini proqressivıəşdirən risk faktorları hansılardır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 420

Sual № 1328

Diabetik Nefropatiyanın 2-ci mərhələsinin yaranmasina hansı əlamətlər xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Səh.308 M,Ağayev 2007

Sual № 1129

Böyrək mənşəllli ödemlərin əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.86

Sual № 1329

ŞD olan AH-lı xəstənin seçim preparatı hansıdır?

  Ədəbiyyat: Səh.311 M,Ağayev 2007

Sual № 1130

Nefrotik sindroma hansı klinik əlamət aid deyil?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.92

Sual № 1330

Hansı böyrək xəstəliyi zamanı xəstə horizontal vəziyyətə keçəndə ağrı azalır?

  Ədəbiyyat: səh.39 M.ğayev 2007

Sual № 1131

Hansı variant nefroptoz zamanı rast gələn ağırlaşmaya aid deyil?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.242-243

Sual № 1331

Böyrək nahiyyəsinə buz qoyulan zaman keçən ağrılar hansı böyrek xəstəliyi uçun xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Səh.39 M,Ağayev 2007

Sual № 1132

Paranefritin ağırlaşmalarına hansı variantlar aiddir?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.143

Sual № 1332

Nefrotik sindrom zamanı hansı pəhriz məsləhət görülür?

  Ədəbiyyat: Səh.92 M.Ağayev 2007

Sual № 1133

Böyrək polikistozunun ağırlaşmalarına hansı variantlar aid deyil?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.267
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×