1.479 elementdən 101-120 arası göstərilir.

Sual № 1333

Amiloidoz və XQ –in differensial diaqnostikasına hansı aiddir?

  Ədəbiyyat: Səh.321 M,Ağayev 2007

Sual № 1134

Xroniki qlomerulonefrit zamanı sidiyin müayinəsində hansı əlamət olmur?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 207

Sual № 1334

ŞD və AH olan yaşLı şəxslərə seçim preparatı olaraq nə məsləhət görülür?

  Ədəbiyyat: Səh. 102 M,Ağayev 2007

Sual № 1135

Nefroptozun daha çox qadınlarda təsadüf etməsinin səbəbi nədir?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.242

Sual № 1335

Bronxial astma və ürək çatışmazlığı olan xəstəyə hansı hipotenziv dərman maddəsi əks göstərişdir?

  Ədəbiyyat: Səh.101 M,Ağayev 2007

Sual № 1136

Oksalat duzlarından ibarət olan daşlar hansı mühitdə əmələ gəlir?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.245

Sual № 1336

AÇFİ uzun müddət istifadə etdikdə qanda hansı göstərici yüksəlir?

  Ədəbiyyat:

Sual № 1137

HELLP-sindrom nədir?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.282

Sual № 1337

Hansı antihipertenziv dərman maddələri qruplarinda əlavə təsir kimi öskürək əmələ gəlir ?

  Ədəbiyyat: Səh 98-99 M.Ağayev 2007

Sual № 1138

Hansı sırada hamiləlik zamanı arterial hipertenziyada istifadə olunan preparatlar göstərilmişdir?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.285

Sual № 1338

Sistitin müalicəsində seçim preparatı hansılardı?

  Ədəbiyyat: Səh.725 V. əzizov M .Ağayev 2007

Sual № 1139

Qeyd olunan sindromlardan hansında arterial hipertenziya qanda reninin aktivliyiinin azalması,aldesteronun konsentrasiyasının artması fonunda müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.113

Sual № 1339

Sidik axari daşları hansı ölçüdə olduqda düşmə ehtimalı var?

  Ədəbiyyat: Səh.734 V .Əzizov M,Ağayev 2007

Sual № 1140

Böyrək daşı xəstəliyinin ağırlaşmalarına hansı variant aiddir?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007 ,səh.248

Sual № 1340

QQE komplek müalicəsində hansı preparatlar istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Səh.757 V.Ezizov M,Ağayev 2007

Sual № 1141

Nefrotik sindromun ağırlaşması hansılardır?

  Ədəbiyyat: «Нефрология.Руководство для врачей.» под ред. И.Е.Тареевой,2007, səh 157

Sual № 1341

QQE əsas diaqnostik meyarı hansıdır?

  Ədəbiyyat: Səh. 757 V .Əzizov M,Ağayev 2007

Sual № 1142

XBÇ zamanı fibroz osteodistrofiyanın səbəbləri hansı sırada düzgün göstərilmişdir?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007 ,səh.135-136

Sual № 1342

Podaqra zamanı seçim preparatı hansıdır?

  Ədəbiyyat: Səh .764 V,əzizov M.Ağayev 2007

Sual № 1143

Rentgenoneqativ daşlar hansılardır?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.250
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×