1.479 elementdən 121-140 arası göstərilir.

Sual № 1343

Kəskin interstisial nefritdən fərqli olaraq kəskin qlomerulonefrit zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunmur?

  Ədəbiyyat: M.Ağayev 2007 səh. 218

Sual № 1144

Aşağıda qeyd olunan hansı halda renal KBÇ inkişaf edir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 525

Sual № 1344

Aşağıdakılardan hansı kəskin interstisial nefritin diaqnostik kriteriyalarından biri deyil?

  Ədəbiyyat: M.Ağayev 2007 səh. 222-223

Sual № 1145

Hansı xəstəlik zamanı nefriangioskleroz baş vermir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 460

Sual № 1345

Kəskin interstisial nefritin diaqnostikasında ən etibarlı diaqnostik kriteriya hansıdır?

  Ədəbiyyat: M.Agayev 2007 səh. 217

Sual № 1146

Diabetik nefropatiya zamanı böyrəklərin damar sisteminin zədələnməsinin səbəbi nədir?

  Ədəbiyyat: “Nefrologiya” M.Ağayev,Bakı,2007,səh.311-312

Sual № 1346

Aşağıdakılardan hansı xəstəlik zamanı urobilinuriya qeyd olunmur?

  Ədəbiyyat: M.Ağayev 2007 səh. 55

Sual № 1147

Böyrək funksiyasına nə aid deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 56

Sual № 1347

Aşağıdakılardan hansı böyrəyin inkretor funksyasına aid deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова, səh. 48-49 2007

Sual № 1148

Hansı xəstəlik zamanı ikincili amiloidoz əmələ gələ bilər?

  Ədəbiyyat: «Нефрология.Руководство для врачей.» под ред. И.Е.Тареевой,2007, səh 547

Sual № 1348

Sadalananlardan hansı mezangial hüceyrələrin funksyalarına aid deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова, səh. 46 2007

Sual № 1149

Hamiləlik zamanı pielonefritin əmələ gəlməsinin risk faktorlarına hansılar aiddir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2007, səh 429

Sual № 1349

Aşağıdakılardan hansi hiperkaliemiyanın simptomlarına aid deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh. 80-83 2007

Sual № 1150

Şəkərli diabet zamanı hansı diuretiklərin istifadəsi daha məqsədəuyğundur?

1. Furosemid
2. Hidroxlortiazid
3. İndapamid
4. Bumetanid

  Ədəbiyyat: Е.М.Шилов.2010. səh.443

Sual № 1350

Aşağıda qeyd olunan hansı vəziyyətlərdə metabolik alkaloz inkişaf edir?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh. 95 2007

Sual № 1151

AÇF inhibitorlarının əks göstərişinə aiddir?

  Ədəbiyyat: Е.М.Шилов.2010. səh.448

Sual № 1351

Aşağıdakılardan hansında makrohematuriya müşahidə olunmur?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh. 140-142 2007

Sual № 1152

Diabetik nefropatiyanın müalicəsində hansı preparatlar istifadə olunur?

1.AÇF inhibitorları
2.Antiaqreqantlar
3.Kolxisin
4.Qlükokortikoidlər
5.Antihistamin preparatlar

  Ədəbiyyat: Е.М.Шилов.2010. səh.439

Sual № 1352

Aşağıdakılardan hansı hamiləlik nefropatiyasının risk faktorlarına aid deyil?

  Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,səh. 489 2007

Sual № 1153

Prerenal kəskin böyrək çatışmazlığının səbəbi deyil?

  Ədəbiyyat: Е.М.Шилов.2010. səh.531
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×