1.080 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Kliniki nefrologiyanın banisi kim olmuşdur?

  Ə.Əliyev ad. Az.DHTİ-nun 70 illik tarixi, 2005, Bakı

Sual № 2

Azərbaycanda ilk dəfə nefrologiya kafedrası nə zaman yaranmışdır?

  Ə.Əliyev ad. Az.DHTİ-nun 70 illik tarixi, 2005, Bakı

Sual № 3

Nefrologiya kafedrasına ilk dəfə kim rəhbərlik etmişdir?

  Ə.Əliyev ad. Az.DHTİ-nun 70 illik tarixi, 2005, Bakı

Sual № 4

Nefrologiya kafedrasının ilk professoru kim olmuşdur?

  Ə.Əliyev ad. Az.DHTİ-nun 70 illik tarixi ,2005, Bakı

Sual № 5

İlk dəfə Zaqafkaziyada böyrək köçürülməsi əməliyyatı kim tərəfindən və neçənci ildə aparılmışdır?

  Akademik MirMəmməd Cavad oğlu Cavad-zadə,Çaşıoğlu,2002,Bakı

Sual № 6

Normada sağ böyrəyin skeletopiyasının düzgün variantı hansıdır?

  Р.Д.Синельников «Атлас анатомии человека»,Т.1,1978

Sual № 7

Hоmеоstаz nə deməkdir?

  «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

Sual № 8

Normada böyrək qapısı hansı səviyyədə yerləşir?

  Р.Д.Синельников «Атлас анатомии человека»,Т.1,1978

Sual № 9

Fəqərə sütununa nisbətən böyrəklərin yerləşməsi hansı bucaq altında olur?

  Р.Д.Синельников «Атлас анатомии человека»,Т.1,1978

Sual № 10

Böyrək piramidləri nədən ibarətdir?

  "Nefrologiya",M.M.Ağayev ,Bakı 2007

Sual № 11

Böyrək “kökü” nədən ibarətdir?

  Р.Д.Синельников «Атлас анатомии человека»,Т.1,1978

Sual № 12

Böyrək arteriyası böyrək qapısına girərək hansı damarlara bölünür?

  Р.Д.Синельников «Атлас анатомии человека»,Т.1,1978

Sual № 13

Kortikal nefronların çıxarıcı arteriolaları yumaqcıq kapsulundan çıxaraq hansı kapilyarlara bölünürlər?

  "Nefrologiya",M.M.Ağayev ,Bakı 2007

Sual № 14

Yukstamedulyar nefronların çıxarıcı arteriolası, kapsuladan çıxaraq hansı kapilyarlara bölünür?

  Р.Д.Синельников «Атлас анатомии человека»,Т.1,1978

Sual № 15

Düz arterialar və venalar harada yerləşir?

  "Nefrologiya",M.M.Ağayev ,Bakı 2007

Sual № 16

Böyrəyin limfatik sistemi hansı proseslərin funksional tabeliyindədir?

  Р.Д.Синельников «Атлас анатомии человека»,Т.1,1978

Sual № 17

Böyrəklərin kanalcıq aparatının innervasiyasında hansı sinirlər iştirak edirlər?

  "Nefrologiya",M.M.Ağayev

Sual № 18

Hansı hüceyrələr yukstaqlomerulyar aparatın əsas morfoloji elementləridir?

  "Nefrologiya",M.M.Ağayev

Sual № 19

Epitelioid hüceyrələr əsasən harada yerləşir?

  "Nefrologiya",M.M.Ağayev

Sual № 20

Hiperkaliemiya nə zaman müşahidə olunur?

  "Dializ",M.M.Ağayev ,S.Əliyev ,Bakı ,2010
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×