Neonatologiya

300 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Perinatal tibbi xidmət kimlər üçün nəzərdə tutulub?

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 2

Perinatal xidmətin regionalizasiyası konsepsiyasının tədbiqinin vacibliyini hansı göstəricilər şərtləndirir?

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 3

Perinatal yardımım regionalizasiya konsepsiyasının əsas prinsiplərinə aiddir:

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 4

Regionlaşdırma prinsipləri əsasında perinatal yardımın islahatının əsas məqsədi:

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 5

Perinatal yardımın hospital mərhələsində tibbi xidmətin neçə səviyyəsi nəzərdə tutulur?

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.
Yarımçıq doğulmuşın vəziyyətinin ağırlıq dərəcəsindən və aparılan dərman müalicəsindən asılı olmayaraq bu 3 prinsip həmişə gözlənilməlidir. Xəstə körpələrdə müalicəyə uyub qulluğa nəzarəti azaltmaq, göstərilən əsas prinsiplərin hansısa birində pozulmaya səbəb olarsa, bu birtərəfdən mövcud patologiyanın daha da dərinləşməsinə, digər tərəfdən başqa pozğunluqların inkişaf etməsinə və beləliklədə körpənin vəziyyətinin dahada ağırlaşmasına gətirib çıxaracaq.

Sual № 6

Perinatal yardımın birinci səviyyəsinə aid olan tibb müəssisələri hansılardır?

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 7

Perinatal yardımın ikinci səviyyəsinə aid olan tibb müəssisələri hansılardır?

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 8

Perinatal yardımın üçüncü səviyyəsinə aid olan tibb müəssisələri hansılardır?

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 9

Kənd Sahə Xəstəxanalarının doğum şöbələri il ərzində neçə doğuş üçün nəzərdə tutulub?

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 10

Perinatal yardımın ikinci səviyyəsi müəssisələrində il ərzində nəzərdə tutulan doğuşların miqdarı nə qədər olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 11

Perinatal yardımın birinci səviyyəsinə aid olan tibb müəssisəsində yenidoğulmuşların müalicəsi üçün nəzərdə tutulmayanı göstərin.

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 12

Perinatal yardımın ikinci səviyyəsinə aid olan tibb müəssisəsinin funksiyalarına daxil olmayanı göstərin:

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 13

Perinatal yardımın ikinci səviyyəsinə aid olan tibb müəssisəsinin funksiyalarına daxil olmayanı göstərin:

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 14

Perinatal yardımın üçüncü səviyyəsinə aid olan tibb müəssisəsində yenidoğulmuşların müalicəsi üçün nəzərdə tutulmayan hansı cavabda göstərilib ?

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 15

Perinatal yardımın üçüncü səviyyəsinə aid olan tibb müəssisəsində yenidoğulmuşların müalicəsi üçün nəzərdə tutulmayan hansı cavabda göstərilib ?

  Ədəbiyyat: Perinatal xidmətin regionalizasiya konsepsiyası, Bakı, 13 iyun, 2014.

Sual № 16

Hamiliyin kritik (böhranlı) dövrləri hansı cavabda göstərilib?

  Ədəbiyyat: Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных. Москва- 2006.

Sual № 17

Aşağıdakılardan hansı fikir doğrudur?

  Ədəbiyyat: Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных. Москва- 2006.

Sual № 18

Daha yüksək intranatal asfiksiya riski nə vaxt rast gəlinir?

  Ədəbiyyat: Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных. Москва- 2006.

Sual № 19

Əks göstəriş olmadıqda sağlam yenidoğulmuş nə vaxt döşə qoyulmalıdır?

  Ədəbiyyat: Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных. Москва- 2006.

Sual № 20

Döl orqanizmi hamiləliyin hansı dövründə hipoksiyaya daha həssas olur?

  Ədəbiyyat: Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных. Москва- 2006.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×