Əczaçılıq

1.245 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

“Preparat asan həll olur” anlayışı hansı həllolma nisbətinə aiddir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 14

Sual № 2

Mor üsulu hansı miqdari analiz üsulunun növüdür?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 28

Sual № 3

Argentometryanın Folqard üsulunda hansı indıkator istifadə edilir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 29

Sual № 4

Natrium duzları alovun rəngsiz təbəqəsini hansı rəngə boyayır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 17

Sual № 5

Kalium duzları hansı turşu ilə ağ kristallik çöküntü verir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 17

Sual № 6

Kalsium duzu məhlulu üzərinə ammonim-oksalat məhlulu əlavə etdikdə hansı rəngdə çöküntü əmələ gətirir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 18

Sual № 7

Sink –sulfid çöküntüsü hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 18

Sual № 8

İkivalentli civə duzu məhluluna NaOH məhlulu əlavə etdikdə hansı rəngdə çöküntü əmələ gəlir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 18

Sual № 9

İkivalentli dəmir duzu məhlulu üzərinə ammonium-sulfid məhlulu əlavə etdikdə hansı rəngdə çöküntü əmələ gəlir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 20

Sual № 10

Xloridlərin üzərinə Ag NO3 məhlulu əlavə etdikdə hansı çöküntü əmələ gəlir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 20

Sual № 11

Sulfatlar bariumun hansı duzu ilə təyin edilir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 21

Sual № 12

Karbonat və hidrokarbonatların təyinində hansı məhlul istifadə edilir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 21

Sual № 13

Sitratların təyinatında hansı məhluldan istifadə edilir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 25

Sual № 14

Süni l- komfora hansı yağdan alınır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 243

Sual № 15

Kamfora hansı həlledicidə daha pis həll olur?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 244

Sual № 16

Mentolun tərkibində neçə karbon atomu var?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 237

Sual № 17

Mentolun qatı H2SO4-dakı məhluluna vanilin əlavə etdikdə hansı rəng əmələ gəlir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 238

Sual № 18

Natrium-hidrokarbonatın miqdari analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 70

Sual № 19

Parasetamol FeCl3 məhlulu ilə hansı rəng əmələ gətirir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 184

Sual № 20

Asetilsalisil turşusunun miqdari analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 181
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×