Əczaçılıq

1.245 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Fosfatların üzərinə AgNO3 məhlulu əlavə etdikdə hansı rəngdə çöküntü əmələ gəlir ?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 23

Sual № 22

Salisil turşusunu qızdırdıqda hansı iy hiss olunur?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 174

Sual № 23

Rezorsinin miqdari analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 168

Sual № 24

Rezorsin FeCl3 məhlulu ilə hansı rəng əmələ gətirir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 166

Sual № 25

Parasetamolu duru H2SO4 ilə qaynatdıqda hansı iy hiss olunur?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 185

Sual № 26

Sulfatiazol (Norsulfazol) CuSO4 məhlulu ilə hansı rəngdə çöküntü verir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 209

Sual № 27

Tetrakain hidroxloridin (Dikain) sintezində istifadə edilən ilkin maddə hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 219

Sual № 28

Tetrakain hidroxlorid (Dikain) hansı aniona aid reaksiya verir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 220

Sual № 29

Sulfanilamid (Streptosidi) qızdırdıqda hansı rəngdə ərinti alınır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 204

Sual № 30

Sulfanilamid (Streptosid) hansı mühitdə yaxşı həll olur?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 204

Sual № 31

Sulfanilamidin (Streptosidin) miqdari analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 204

Sual № 32

Kalsium-qlükonatın alınmasında hansı maddədən istifadə olunur?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 130

Sual № 33

Bor turşusu hansı nisbətdə qaynar suda həll olur?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 71

Sual № 34

Natrium-sitratın alınmasında hansı turşudan istifadə edilir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 129

Sual № 35

Kalsium-qlükonatın miqdari analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 131

Sual № 36

Difenhidraminin (Dimedrolun) miqdari analiz üsulunda hansı titrant istifadə edilir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 142

Sual № 37

Formalin formaldehidin neçə faizli məhluludur?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 120

Sual № 38

Maqnezium-sulfat hansı dada malikdir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 75

Sual № 39

Sink-sulfatın quruluş formulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 82

Sual № 40

Sink-sulfatın miqdari analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 82
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×