Əczaçılıq

1.245 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Maqnezium-sulfatın miqdarı analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 76

Sual № 42

Tetrakain hidroxloridin (Dikainin) miqdari analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 220

Sual № 43

Sulfatizolun (Norsulfazolun) miqdari analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 209

Sual № 44

Natrium-tetraborat (Boraksın) quruluşu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh73

Sual № 45

Sink-sulfatın miqdarı təyinində hansı indikator istifadə edilir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 82

Sual № 46

Formaldehid məhlulunun miqdarı analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 122

Sual № 47

Bendazol (Dibazol) hansı aniona aid reaksiya verir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 52

Sual № 48

Bendazolun (Dibazolun) miqdari analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 52

Sual № 49

Pilokarpin-hidroxlorid hansı aniona aid reaksiya verir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 89

Sual № 50

Drotaverin (No-şpa) quruluş və formakoloji təsirinə görə hansı alkalidə oxşardır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 56

Sual № 51

Piridoksin-hidroxlorid hansı dada malikdir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 180

Sual № 52

Kofein məhlulu tannin məhlulunun təsirindən hansı rəngdə çöküntü əmələ gətirir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 96

Sual № 53

Nikotin turşusunu Na2CO3 ilə qızdırdıqda hansı iy hiss olunur?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 172

Sual № 54

Nikotinamidi NaOH ilə qızdırdıqda hansı iy hiss olunur?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 175

Sual № 55

Piridoksin hidroxlorid FeCl3 ilə hansı rəng verir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 181

Sual № 56

Atropin sulfat pikrin turşusu ilə hansı rəngdə çöküntü verir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 21

Sual № 57

Aminofillin (Eufillin) etilendiamin ilə hansı alkaloidin törəməsidir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 sə 102

Sual № 58

Aminofillin (Eufillin) məhlulu CuS04 ilə hansı rəng verir?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 103

Sual № 59

Atropin-sulfatın miqdari analiz üsulu hansıdır?

  H. Əliyev “Əczaçılıq kimyası” 1I-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1982 səh 22

Sual № 60

Fenobarbital CuSO4 ilə hansı rəngdə çöküntü verir?

  Hafiz Əliyev –“Əczaçılıq işi” kimyası 1-ci hissə, Bakı, “Maarif”, 1979 səh 305
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×