Əczaçılıq

1.245 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Dərman vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə təsdiqlənmişdir?

  Azərbaycan Respublikasının 06.02.2007 ci-il tarixində verilmiş “Dərman vasitələri haqqında” Qanunu

Sual № 62

Əhəmiyyət dərəcəsinə görə əsas normativ-hüquqi akt hansıdır?

  M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. “Əczaçılığın menecmenti”, I hissə. Bakı, 2002, səh 10

Sual № 63

Dərman vasitələri ilə davranışın tənzimlənməsində bunlardan hansı əsas sayılmır?

  M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. “Əczaçılığın menecmenti”, I hissə. Bakı, 2002, səh 9

Sual № 64

Əczaçılıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq ( lisenziya) verilməsi qaydalarının təsdiq olunması barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı nə vaxt verilmişdir?

  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 98 saylı qərarı

Sual № 65

Fiziki şəxslər üçün lisenziya almaqdan ötrü yazılan ərizədə hansı göstərici olmalıdır?

  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 98 saylı qərarı

Sual № 66

Hüquqi şəxsin adı dəyişdirildikdə, lisenziyası itdikdə təkrar lisenziyanın tərtibatı barədə ərizə neçə müddətdən sonra verilə bilər?

  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 98 saylı qərarı.

Sual № 67

“Azərbaycan Respublikasında dərman vasitələrinin dövlət reyestrinə” bunlardan hansı daxil edilir?

  “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

Sual № 68

Dərmanlar keyfiyyətinə görə hansı normativ-texniki sənədlərin tələblərinə cavab verməlidir?

  Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” Qanunu.

Sual № 69

Farmakopeya məqalələrinin yararlılıq müddəti nə qədərdir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 68

Sual № 70

Müvəqqəti farmakopeya məqalələrinin yararlılıq müddəti nə qədərdir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 68

Sual № 71

Tibbi təyinatlı mallara qoyulan qeydiyyat vəsiqəsinin yararlılıq müddəti nə qədərdir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 81

Sual № 72

Dərman vasitələrinin sertifikatlaşma sisteminin iştirakçısı kimdir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 82

Sual № 73

Sertifikasiya olunmuş məhsula təftiş necə aparılmalıdır?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 87

Sual № 74

Tibbi əmtəələrə qarşı qoyulan tələblər hansı sənədlərdə əks olunur ?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 92

Sual № 75

Aşağıda göstərilən standartlardan hansı beynəlxalq deyil?

  M.N.Vəliyeva, E.A.Quliyeva, S.C.Mehralıyeva. “Müasir əczaçılıq fəaliyyəti və etibarlı aptek praktikası”. Bakı 2004. Səh 17

Sual № 76

Bunlardan hansı metroloji xidmətin funksiyasına daxildir ?

  С. З. Умаров, И. А. Наркевич, Н. Л. Костенко, Т. Н. Пучинин. “Медицинское и фармацевтическое товароведение”, Москва, 2004, səh 73

Sual № 77

Aptek təşkilatlarının yaradılması və fəaliyyəti üzrə tələblər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin hansı əmri ilə təsdiqlənmişdir?

  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 153 saylı əmri

Sual № 78

“Sertifikatlaşma” sözünün mənası nədir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 82

Sual № 79

Rezin məmulatların markalanmasında hansı göstərici mütləq deyildir ?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 96

Sual № 80

Tibbi təyinatlı malların markalanmasında hansı göstərici olmamalıdır ?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 97
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×