Əczaçılıq

1.245 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Mal dövriyyəsinin tədqiqində bu metodların hansından istifadə olunmur?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 14

Sual № 82

“Çeşid göstəricisi” termini altında nə başa düşülür ?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 40

Sual № 83

Çeşidin dərinliyi nə ilə müəyyən edilir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004.səh 40

Sual № 84

Funksional əlamətlərinə görə tibbi təyinatlı mallar neçə sinfə bölünür?

  Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə “Aptek çeşidli malları anlayışı və onların təsnifatı”. Bakı 2004. Səh 9

Sual № 85

Çeşid genişliyi nə ilə müəyyən olunur?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 40

Sual № 86

İstifadə prosesində məmulatın öz ilkin vəziyyətinin uzun müddətli saxlanma xüsusiyyəti necə adlanır?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 50

Sual № 87

Çeşid harmonikliyi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 54

Sual № 88

Tibbi texnika istehsalına verilən lisenziyanın müddəti nə qədərdir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 88

Sual № 89

Risk dərəcəsinə görə mallar neçə sinfə bölünür?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 51

Sual № 90

Anbarın zirzəmisində temperatur və rütubətə nəzarət etmək üçün qoyulmuş cihazlar yerdən hansı hündürlükdə yerləşdirilməlidir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 124

Sual № 91

5 % -li spirtli yod məhlulu necə saxlanılmalıdır?

  A.İ.Rüstəmov “Əczaçılıq işinin təşkili”. Bakı 1998. Səh 195

Sual № 92

Brilliant yaşılı hansı əczaçılıq əmtəə qrupuna daxildir?

  A.İ.Rüstəmov “Əczaçılıq işinin təşkili”. Bakı 1998. Səh 198

Sual № 93

Aşağıda göstərilən tələblərdən hansı sarğı materialına qoyulmur?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. səh 252

Sual № 94

Bu funksional xüsusiyyətlərdən hansı rezin məmulatlara aid edilmir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. səh 194

Sual № 95

Rezin məmulatlar üçün sterilizasiyanın hansı növləri tətbiq edilir?

  Ш.А. Джаббарова, Н.А. Азиззаде, “Понятие о товарах аптечного ассортимента и их классификация”. Баку 2003. Cтр. 12

Sual № 96

Aşağıda qeyd olunan dərman vasitələrindən hansı oda təhlükəli və partlayıcıdır?

  A.İ.Rüstəmov “Əczaçılıq işinin təşkili”. Bakı 1998. Səh 198

Sual № 97

Bunlardan hansı sovrulmayan sintetik tikiş materiallarına aid deyildir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 224

Sual № 98

Bunlardan hansı sovrulan tikiş materialına aid deyildir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 224

Sual № 99

Tuberkulin şprisləri hansı həcmdə buraxılır?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 239

Sual № 100

Aşağıda göstərilənlərdən hansı cərrahi alətləri daha düzgün xarakterizə edir?

  С.З.Умаров, И.Ф.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинин. «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Москва 2004. Səh 203
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×