Mamalıq-ginekologiya

1.435 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

İnsan embrionunda yumurta sarısı qan dövranı bətndaxili inkişafın necənçi həftəsində başa çatır?

  Ədəbiyyat: Акушерство . Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000

Sual № 2

Döldə allantoid qan dövranı bətndaxili inkişafın necənçi həftəsində başa çatır?

  Ədəbiyyat: Акушерство . Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000 .
Аллантоидное кровоообращение начинает функционировать приблизительно с конца 8-й недели беременности и продолжается в течение 8 нед, т.е. до 15—16-й недели беременности.

Sual № 3

Bətndaxili inkişaf dövründə qan dövranı tiplərinin ardıcıllığını ğöstərin:

  Ədəbiyyat: Акушерство . Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000-. Г.М. Савельевой. Р.И.Шалина, Л.Г.Сичинава,О.Б.Панина, М.А.Курцер Акушерство 2011 стр 59-60

Sual № 4

Embriogenez prosesi dölün inkişafının hansı həftəsində tam başa çatır?

  Ədəbiyyat: Акушерство. Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000

Sual № 5

Hamilə qadının hemostaz sistemində baş verən dəyişkənliklərə hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: А.В Куликов «Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и неонатологии» 2001г.

Sual № 6

Hamiləliyin normal gedişi zamanı sidik ifrazat sistemində baş verən dəyişikliklərə hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: Савельева ,Шалина Учебник Акушерство 2011

Sual № 7

Hamiləlik zamanı fizioloji anemiya hestasiyanın hansı həftəsində inkişaf edir?

  Ədəbiyyat: Акушерство. Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000

Sual № 8

Hamiləliyin normal gedişi zamanı endokrin sistemdə hansı dəyişiklik baş vermir?

  Ədəbiyyat: Г.М.Савельева,Р.И.Шалина,М.А.Курцер Учебник Акушерства 2011 Ellada Sarıyeva 13.01.2020

Sual № 9

Ciftin funksional yetkinliyi hamiləliyin neçənci həftəsində başa çatır?

  Ədəbiyyat: Г.М. Савельева; Л.Г. Сичинaва « Акушерство и гинекология » 2011 г.
Плацентарное кровообращение приходит на смену аллантоилному. Оно начинается на 3—4-м месяце беременности и достигает расцвета в конце беременности. Формирование плацентарного кровообращения сопровождается развитием плода и всех функций плаценты (дыхательной, выделительной, транспортной, обменной, барьерной, эндокринной и др.). Именно при гемохориапьном типе плацентации возможен наиболее полный и адекватный обмен между организмами матери и плода, а также осуществление адаптационных реакций системы мать—плод.

Sual № 10

28 həftəlik hamiləlik üçün birindən başqa hansı xüsusyyətlər xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Акушерство . Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000

Sual № 11

Ciftdə hansı hormon sintez olunmur?

  Ədəbiyyat: Акушерство. Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, Шалина 2011

Sual № 12

Doğan qadında dövr edən qanın həcmi hamilə olmayan qadınla müqayisədə neçə faiz çox olur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Zahılıq dövrünün qanaxmaları” üzrə kliniki protokol Düzeliş

Sual № 13

Fizioloji hamiləlik zamanı leykositlərin səviyyəsi necə dəyişir?

  Ədəbiyyat: Зильбер А.П., Шифман Е.М. Акушерство глазами анестезиолога/Этюды критической медицины. Книга 3-я. Петрозаводск., 1997, 397 с.

Sual № 14

Hamilələrdə mədə-bağırsaq sistemi tərəfindən hansı dəyişiklik qeyd olunmur?

  Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.

Sual № 15

Ciftin funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

  Ədəbiyyat: Растригин Н.Н. Анестезия и реанимация в акушерстве и гинекологии. М.: Медицина, 1988.

Sual № 16

Fizioloji hamiləliyin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, dövr edən qanın göstəriciləri necə dəyişir?

  Ədəbiyyat: Г.М.Савельева ,Р.И.Шалина,Л.Г.Сичинава,М.А Курцер 2011 Ellada Sarıyeva 13.01.2020

Sual № 17

Hamiləlik zamanı hemodinamika göstəriciləri tərəfindən hansı dəyişiklik qeyd olunmur?

  Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.

Sual № 18

Tibb müəssisələrindən kənarda həkim tərəfindən abort etmə aşağıda sadalananlardan hansı ilə cəzalandırıla bilər?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi Bakı 2017 "Digesta" nəşriyyatı səh 152

Sual № 19

Tibb müəssisələrindən kənarda həkim tərəfindən abort etmə ölüm ilə nəticələnərsə aşağıda sadalananlardan hansı ilə cəzalandırıla bilər?

  Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi Bakı 2017 "Digesta" nəşriyyatı səh 152

Sual № 20

Yumurtalıq xərçənginin erkən mərhələsində müalicənin nəticəsi və residivlərə nəzarət üçün hansı marker ən çox istifadə edilir?

  Ədəbiyyat: B.A.Ağayev Cərrahi xəstəliklər Bakı 2007
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×