Mamalıq-ginekologiya

1.435 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Birincili cinsi hüceyrələr necə adlanır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2012, səh. 12

Sual № 22

Döldə primordial follikulların əmələ gəlməsi prosesi hamiləliyin hansı müddətində başlayır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2012, səh. 12

Sual № 23

Dölün inkişafının hansı həftəsində uşaqlıq boynu əmələ gəlir?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2012, səh. 12

Sual № 24

Simptomsuz bakteriuriyanın diaqnostik meyarları

1. Ən azı 2 sınaqda götürülən sidiyin 1 ml-də 100000-dən çox bakteriya
2. Leykosituriya qeyd olunmur
3. Sidik yollarının iltihabi prosesinin əlamətləri qeyd olunmur
4. Sidiyin 1 ml-də 1000-10000 bakteriya aşkar olunur
5. Leykosituriya qeyd olunur

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2012, Səh.62

Sual № 25

Simptomsuz bakteriuriyanın rutin skrininqinin hamiləliyin hansı müddətində aparılması tövsiyə olunur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2012, Səh.63

Sual № 26

Qanda estrogenlərin səviyyəsi yüksək olduqda hansı hormonun sekresiyası azalmış olur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Акушерство и гинекология. М. ГЕОТАР МЕДИЦИНА, 1997 səh.57

Sual № 27

32 həftəlik hamiləlik müddətində uşaqlıq dibinin hündürlüyü neçə sm-dir?

  Ədəbiyyat: Г.М. Савельева; Л.Г. Сичинaва « Акушерство и гинекология »2002 г.

Sual № 28

Hansı patologiyalarda hamilələrin qanında alfa-fetoproteinin miqdarı artır?

  Ədəbiyyat: А.Н.Стрижаков, А.И.Давыдов. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. «Медицина», Москва, 2000.

Sual № 29

Həqiqi vaxtı ötmüş hamiləliyin diaqnozunda USM-də xarakterik olmayan əlaməti göstərin.

  Ədəbiyyat: Акушерство. Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000 -

Sual № 30

Rüşeymsiz hamiləliyə şübhə olarsa təkrar ultasəs müayinəsi nə vaxt təyin olunur?

  Ədəbiyyat: А.Н.Стрижаков, А.И.Давыдов. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. «Медицина», Москва, 2000.

Sual № 31

11həftəlik hamiləlik zamanı dölün “yaxalıq məsafəsi” hansı ölçüdə olduqda norma sayılır?

  Ədəbiyyat: А.Н.Стрижаков, А.И.Давыдов. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. «Медицина», Москва, 2000.

Sual № 32

Dölün biofiziki profilinə hansı göstərici aid deyil?

  Ədəbiyyat: Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинaва Акушерство и гинекология, М.,2002

Sual № 33

Fetoskopiyanın üstün xüsusiyyəti hansıdır?

  Ədəbiyyat: Акушерство . Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000

Sual № 34

Ağırlaşmamış hamiləliyin erkən vaxtlarında hansı sınaqların aparılması mütləq deyil?

  Ədəbiyyat: Акушерство. Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000

Sual № 35

İstmiko-servikal çatışmazlığı istisna etmək üçün ultrasəs müayinəsinin aparılmasının ən kiçik həftəsi hansıdır?

  Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ellada Sarıyeva 13.01.2020

Sual № 36

Hamiləliyin normal gedişi zamanı XQ hamiləliyin hansı həftəsində maksimuma çatır?

  Ədəbiyyat: Г.М. Савельева ; В.Г. Бреусенко « Гинекология » 2005 г

Sual № 37

Ultrasəs müayinəsi zamanı anembrioniya diaqnozunun təsdiqinin ən kiçik müddəti neçə həftədir?

  Ədəbiyyat: Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинaва Акушерство и гинекология, М.,2002

Sual № 38

Yetişmiş hamiləlik müddətində ultrasəs müayinəsi zamanı ciftin qalınlığı neçə sm-dir?

  Ədəbiyyat: Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинaва Акушерство и гинекология, М.,2002

Sual № 39

Ciftin III dərəcə yetişkənliyinin ultrasəs şəkli hamiləliyin hansı müddətinə uyğundur?

  Ədəbiyyat: Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинaва Акушерство и гинекология, М., 2002

Sual № 40

Dölün ayrı-ayrı hissələrinin bir-birinə olan qarşılıqlı münasibəti nədir?

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×