Mamalıq-ginekologiya

1.435 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Xarici mamalıq müayinəsinin (Leopoldun) birinci üsulu ilə təyin olunur:

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 42

Dölün kürəyinin uşaqlığın ön və ya arxa divarına olan munasibəti necə adlanır?

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 43

Dölün boylama oxunun uşaqlığın boylama oxuna olan munasibəti necə adlanır?

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 44

Xarici mamalıq müayinəsinin üçüncü üsulu ilə təyin olunur?

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 45

Dölün kürəyinin uşaqlığın yan divarlarına olan munasibəti necə adlanır?

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 46

Dölün ən aşağıda yerləşən iri hissəsinin çanağın girəcəyinə olan munasibəti necə adlanır?

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 47

Xarici mamalıq müayinəsinin ikinci üsulu ilə təyin olunur?

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 48

Xarici mamalıq müayinəsinin dördüncü üsulu ilə təyin olunur?

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 49

Öndə gələn hissə dölün sağrısıdır, kürək önə çevrilmişdir: bu halda aşağıdakılardan hansı doğrudur?

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 50

Kiçik çanaq girəcəyinə sagital tikişin simfizə və oma burnuna nisbətən yerləşməsi:

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 51

Öndə gələn hissə sağrı, dölün kürəyi sağa istiqamətlənib?

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 52

Həqiqi konyuqata hansı göstərici əsasında təyin edilmir?

  Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000

Sual № 53

Qravidoqramma hansı göstəricinin dinamikada qrafik şəklidir?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:

Sual № 54

Amniosentezin aparılması üçün optimal müddət hansıdır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Hamiləlik dövründə hipertenziv vəziyyətlər” üzrə kliniki protokol

Sual № 55

Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılmasına şübhə olduqda hansı diaqnostika üsullarından istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: “Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılmasının diaqnostika və müalicəsi “ üzrə klinik protokol

Sual № 56

Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılmasına şübhə olduqda ultrasəs müayinəsinin hansı nəticəsi oliqohidroamnionu təsdiqləyir?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılmasının diaqnostika və müalicəsi “ üzrə klinik protokol

Sual № 57

Hansı əlamət xorioamnionitin kliniki simptomlarına aid deyil?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılmasının diaqnostika və müalicəsi “ üzrə klinik protokol

Sual № 58

Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılması zamanı xorioamnionitin diaqnostikası məqsədilə hansı müayinənin aparılması vacib deyil?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılmasının diaqnostika və müalicəsi “ üzrə klinik protokol

Sual № 59

Rüşeymsiz hamiləlik diaqnozunun təsdiqlənməsi üçün transvaginal USM hansı intervalla aparılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Hamiləlik zamanı qanaxmalar” üzrə klinik protokol

Sual № 60

Uroloji xəstəliyi olan hamilə qadına hansı zərərsiz müayinə üsulu aparılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Н. А. Нечипоренко, М. В. Кажина, В. В. Спас. Урогинекология 2005.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×