Mamalıq-ginekologiya

1.435 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

53 yaşlı qadınında 6 ildir ki, aybaşı olmur. Şikayəti uşaqlıq yolundan gələn az miqdarda qanlı ifrazatdandır. USM - də uşaqlığın və yumurtalıqların ölçüləri normal, endometriyanın qalınlığı 16 mm-dir. Bu halda həkim mama - ginekoloqun taktikası necə olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Tus soruları

Sual № 62

İlkin səhiyyə xidməti səviyyəsində hamiləliklə bağlı proteinuriya aşkar olunarsa ( 2+test zolaq üsulu ilə -1q/l) antenatal xidmət göstərən həkimin taktikası necə olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2012, Səh. 12

Sual № 63

Simptomsuz bakteriuriyanın əsas törədicisini göstərin

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi,2012, Səh.62

Sual № 64

B qrup streptokok dedikdə hansı mikroorqanizm nəzərdə tutulur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi,2012, Səh.36

Sual № 65

Toksoplazma gondii hamiləlik zamanı anadan dölə hansı hallarda keçə bilər?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2012, Səh.58 Düzeliş - 58:57

Sual № 66

Toksoplazma gondii-nin ötürülmə yollarına aid deyil:

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi,2012, Səh.58

Sual № 67

Anadangəlmə toksoplazmozlu uşaqda qeyd olunan simptomlar triadasını göstərin

1. Kəllədaxili kalsifikatlar
2. Xorioretinit
3. Hidrosefaliya
4. Ürək qüsuru
5. Böyrək patologiyası

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi,2012, Səh.58

Sual № 68

Hamilə qadında hansı infeksiyanın olması onun partnyorunun müayinəsi üçün göstərişdir?

1. Hepatit B
2. Toksoplazma infeksiyası
3. Trixomoniaz
4. Xlamidiya infeksiyası
5. Sitomeqalovirus infeksiyası

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2012,

Sual № 69

Məxmərək infeksiyasına seroloji müayinənin hansı nəticəsi kəskin birincili infeksiyaya dəlalət edir?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Hamiləlik və infeksiyalar üzrə klinik protokol.- B.:”MEQA_PRİNT”MMC,2012. Səh.56Ellada Sarıyeva Düzeliş etdi

Sual № 70

Hepatit B virusunun ötürülmə yollarına aid deyil

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Hamiləlik və infeksiyalar üzrə klinik protokol.-B.:”MEQA_PRİNT”MMC,2012. Səh.49

Sual № 71

Hamilə qadın hamiləliyin I trimestrində hepatit B virusuna yoluxduğu halda, virusun anadan dölə ötürülməsi neçə faiz halda baş verir?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Hamiləlik və infeksiyalar üzrə klinik protokol.-B.:”MEQA_PRİNT”MMC,2012. Səh.49 -

Sual № 72

Hamilə qadın hamiləliyin III trimestrində hepatit B virusuna yoluxduğu halda, virusun anadan dölə ötürülməsi neçə faiz halda baş verir?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Hamiləlik və infeksiyalar üzrə klinik protokol.-B.:”MEQA_PRİNT”MMC,2012. Səh.49

Sual № 73

Hamiləlik dövründə aparılması mütləq olan müayinələr hansı infeksiyaların aşkar olunmasına yönəldilmişdir:

1. Sifilis
2. İİV
3. Hepatit B
4. Toksoplazmoz
5. Xlamidioz

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol. ( 2-ci nəşr yeniləşdirilmiş) – B.: “Neyostar” MMC, 2013 . səh. 9

Sual № 74

İstmiko-servikal çatışmazlığın cərrahi korreksiya üsullarına aid deyil

  Ədəbiyyat: Савельева,Л.ГСичинава,О.Б.Панина,М.А.Курцер Акушерство 2011 -

Sual № 75

Dölün vəziyyəti anlayışıına hansı ardıcıllıq aiddir:

1.situs longitudinalis,
2.situs transversus,
3.situs obliquus,
4.pars praevia,
5.positio
3.Hamiləlik dövründə dərman preparatlarının tətbiqi

  Ədəbiyyat: Савельева,Л.ГСичинава,О.Б.Панина,М.А.Курцер Акушерство 2011-

Sual № 76

Doğum fəaliyyəti intensivliyinin azaldılması məqsədilə hansı dərman preparatı tətbiq olunmur?

  Ədəbiyyat: Г.М. Савельева; Л.Г. Сичинaва « Акушерство и гинекология »2002 г.

Sual № 77

Tokoliz məqsədilə tətbiq olunan prostaqlandin sintezinin inhibitorları üçün xarakterik xüsussiyyət hansıdır?

  Ədəbiyyat: Г.М. Савельева; Л.Г. Сичинaва « Акушерство и гинекология »2002 г.

Sual № 78

Hamiləliyin fizioloji gedişində fol turşusu hansı dozada təyin olunmalıdır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:

Sual № 79

Tokoliz məqsədilə hansı preparat istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: “Vaxtından əvvəl doğuşlar” üzrə kliniki protokol

Sual № 80

Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılması zamanı hansı antibiotik təyin olunmur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:“Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılmasının diaqnostika və müalicəsi “ üzrə klinik protokol- düzeliş
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×