Mamalıq-ginekologiya

1.435 elementdən 101-120 arası göstərilir.

Sual № 101

Hamiləliyin fizioloji gedişində ultrasəs müayinəsi neçə dəfə aparılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Fizioloji hamiləliyi antenatal qulluq üzrə klinik protokol

Sual № 102

Hamilə qadının boyu 160 sm, çəkisi 62 kq-dır. Qadının bədən kütləsi indeksi (BÇİ) neçədir?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:

Sual № 103

Bədən kütləsi indeksi (BKİ) hansı üsulla təyin edilir?

  Ədəbiyyat: Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol, Bakı 2013, səh. 9 (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 11 mart 2013-cü il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir)

Sual № 104

Hamilə ilk dəfə antenatal xidmət müəssisəsinə müraciət etdikdə bədən kütləsi indeksinin yol verilən sərhədini göstərin

  Ədəbiyyat: Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol, Bakı 2013, səh. 9 (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 11 mart 2013-cü il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir)

Sual № 105

Hamiləlik dövründə risk qruplarına daxil olmayan qadınlarda İİV-ə müayinə neçə dəfə aparılır?

  Ədəbiyyat: Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol, Bakı 2013, səh. 9 (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 11 mart 2013-cü il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir)

Sual № 106

Fizioloji hamiləliyi olan qadınlarda ultrasəs müayinəsi neçə dəfə və hamiləliyin hansı müddətlərində aparılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol, Bakı 2013, səh. 10-11 (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 11 mart 2013-cü il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir)

Sual № 107

Fizioloji hamiləliyi olan və risk qrupuna daxil olmayan qadınlarda hepatit B və sifilis testləri neçə dəfə aparılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol, Bakı 2013, səh. 9-11 (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 11 mart 2013-cü il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir)

Sual № 108

Hansı hamilələr risk qrupuna daxil edilmir?

  Ədəbiyyat: Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol, Bakı 2013, səh. 15 (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 11 mart 2013-cü il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir)

Sual № 109

Qıcolmalar zamanı mədə möhtəviyyatının, qusuntu kütləsinin və qanın tənəffüs yollarına düşməməsi üçün qadın hansı vəziyyətdə olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ginekologiya (Dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi,2012, Səh. 19

Sual № 110

Dəmir defisitli anemiyanın müalicəsi ilə əlaqəli düzgün olmayan cavab variantını göstərin.

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.-B.: “Mega-Print” MMC,2009 səh. 11-12

Sual № 111

Dəmir defisitli anemiyanın müalicə prinsiplərinə aiddir:

1. Hemoqlobinin səviyyəsi normallaşan kimi dərmanın qəbulu dayandırılmalıdır.
2. Askorbin turşusu dəmirin absorbsiyasını zəiflədir.
3. Daxilə qəbul olunan dəmir preparatları yeməkdən sonra qəbul olunmalıdır.
4. Dəmir preparatlarının qəbulu 4-6 ay davam etdirilməlidir.
5. Hemotransfuziyadan ancaq həyati göstəriş olduqda istifadə edilməlidir.

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.-B.: “Mega-Print” MMC, 2009, səh. 11-12

Sual № 112

Dəmirin sorulması hansı maddənin təsirindən pozulmur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.-B.: “Mega-Print” MMC, 2009 səh. 12

Sual № 113

Dəmirin sorulması hansı maddələrin təsirindən pozulur?

1. Askorbin turşusu
2. Kəhrəba turşusu
3. Çayda olan tannin
4. Kalsium preparatları
5. Penisillin

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.-B.: “Mega-Print” MMC,2009 səh. 12

Sual № 114

Hemoqlobin səviyyəsi 90-119 q/l olan hamilə qadınlara həkim mamaginekoloqun müalicə taktikası necə olmalıdır?

1. Gündə 120 mq elementar dəmir preparatı təyin etməlidir.
2. Gündə 400 mkq fol turşusu təyin etməlidir
3. Müalicə 3 ay müddətinə təyin olunmalıdır.
4. Gündə 60 mq elementar dəmir preparatı təyin etməlidir
5. Müalicənin 1 ay müddətinə təyin olunması kifayətdir.

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.-B.: “Mega-Print” MMC,2009 səh. 15

Sual № 115

Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikasının laborator meyarları

1. Rəng göstəricisi azalır
2. Qan zərdabının ümumi dəmirbağlama qabiliyyəti yüksəlir
3. Qan zərdabının ümumi dəmirbağlama qabiliyyəti azalır
4. Qan zərdabında ferritinin miqdarı azalır
5. Transferrinin dolma əmsalı artır

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.-B.: “Mega-Print” MMC,2009 səh. 10-11

Sual № 116

Hamilə qadınlarda hemoqlobinin hansı səviyyəsində hematoloqun müayinəsi aparılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.-B.: “Mega-Print” MMC,2009 səh. 15

Sual № 117

Hamilə qadınlarda dəmir defisitli anemiya üçün göstərilən simptomlardan hansı xarakterik deyil?

  Ədəbiyyat: А.Н.Стрижаков, А.И.Давыдов. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. «Медицина», Москва, 2000.

Sual № 118

Dəmir defisitli anemiyanın inkişafına hansı faktor aid deyil?

  Ədəbiyyat: Акушерство. Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000

Sual № 119

Hamiləlik zamanı qalxanabənzər vəzin hiperfunksiyası üçün hansı simptomlar xarakterik deyil?

  Ədəbiyyat: Акушерство. Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000

Sual № 120

Şəkərli diabetlə xəstə olan hamilə qadınların aparılması taktikasına göstərilənlərdən hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: Акушерство. Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×