Stomatologiya

1.209 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 2

Daimi dişlərin sistem hipoplaziyasının baş verməsinin səbəbi nədir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 3

Hetçinson, Furnye və Pflyüger dişlərinə hansı hallarda təsadüf olunur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 4

Hetçinson, Furnye və Pflyüger dişlərində patoloji proses hansı nahiyəni əhatə edir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 5

Hansı yaşda uşaqlarda tetrasklin sırasından olan preparatlar təyin etmək məsləhət deyil?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 6

Flüoroz zamanı baş verən patoloji dəyişikliklər hansı hüceyrələrin funksional dəyişikliyi nəticəsində yaranır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 7

Flüorozda dişlərin zədələnməsi hansı qrup xəstəliklərə aid edilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 8

Flüorozun diferensial diaqnostikası üçün əlavə hansı müayinə üsulu istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 9

Flüorozun profilaktikası hansı yaşadək aparılır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 10

Dişin sərt toxumalarının oval formalı zədələnməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 11

Dişin sərt toxumalarının eroziyası hansı toxumaları zədələyir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 12

Patoloji sürtülmə zamanı qüsur dişin hansı səthində yerləşir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 13

Pazvari qüsurun klinik simptomu hansıdır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 14

Kökü formalaşmamış dişlərin sınığı baş verdikdə hansı əməliyyat həyata keçirilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 15

Süd dişlərinin sancılmış sınığı zamanı hansı əməliyyat məqbul sayılır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 16

Dişin sərt toxumalarının patologiyalarından hansı onların inkişafı dövründə baş verir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 17

Dişlərin çıxmasından sonra hansı qeyri-karioz xəstəliyə daha tez-tez rast gəlinir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 18

Hipoplaziyanı törədən səbəblər hansıdır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 19

Hipoplaziyaya xas olan şikayətlər hansıdır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 20

Klinik əlamətlərinə görə hipoplaziyaya oxşar xəstəlik hansıdır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×