Stomatologiya

1.209 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Dişlərin flüorozunun əmələ gəlmə səbəbi?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 22

Flüorozun xarakterik klinik forması hansıdır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 23

Flüorozun tipik lokalizasiya zonaları hansıdır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 24

Flüoroz zamanı xarakterik şikayət hansı hesab olunur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 25

Flüorozun ləkəli forması hipoplaziyanın anoloji formasından nə ilə fərqlənir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 26

Pazvari qüsurun əmələ gəlməsinin ehtimal olunan səbəbi hansıdır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 27

Sadalanan simptomlardan hansı dişlərin patoloji sürtülməsi üçün xarakterik deyil?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 28

Dişlərin kariesi zamanı aşağıdakı faktorlardan hansı aqressiv xarakter daşıyır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 29

Hidroksiapatitin kimyəvi formulu necədir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 30

Dişin sərt toxumalarında kalsium-fosfor nisbəti necədir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 31

Minanın keçiriciliyi nə zaman artır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 32

Ağız suyunda pH aşağı düşdükdə hidroksiapatitin həll olması necə olur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 33

Kariesin ləkə mərhələsinin diaqnostikası üçün hansı metod daha məqbul hesab olunur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 34

Vital rəngləmə metodu ilə hansı xəstəlik zamanı minanın demineralizasiyası aşkarlanır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 35

Kariesin diaqnostikası məqsədi ilə vital rəngləmə zamanı nədən istifadə edilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 36

Kariesin ləkə mərhələsində minanın mikrobərkliyi necə dəyişir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 37

Кariesin ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində kalsiumun miqdarı necə dəyişir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 38

Kariesin ağ ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində fosforun miqdarı necə dəyişir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 39

Kariesin ağ ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində flüorun miqdarı necə dəyişir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 40

Kariesin ağ ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində proteinin miqdarı necə dəyişir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×