Stomatologiya

1.209 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Kariesin bütün növləri üçün hansı ağrılar xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 42

Ortofosfor turşusu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 43

Natrium-flüorid minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 44

Fizioloji məhlul minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 45

Süd turşusu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 46

Kalsium-qlükonat məhlulu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 47

Remineralizasiya prossesi minada nəyi təmin edir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 48

“Remodent” məhlulu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

  Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 49

Remineralizasiyaedici müalicədə demineralizasiya ocağına hansı maddələr daxil olur?

  Ədəbiyyat: БоровскийE.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 50

Səthi kariesdə boşluq hansı toxumaları əhatə edir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 51

Orta kariesdə boşluq hansı həddə yerləşir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 52

Dərin kariesdə boşluq hansı həddə yerləşir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 53

Hansı xəstəliyin profilaktikasında hermetiklər istifadə edilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 54

Frontal dişlərin restavrasiyası üçün nə istifadə edilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 55

Kompozision materiallarla plomblamadan əvvəl diş minası hansı turşu ilə aşılanır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 56

Estetik restavrasiya zamanı plombun rəngi hansı şəraitdə seçilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 57

Plomblamanın sendviç texnikası üçün hansı materialların qarşılıqlı tandemindən istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 58

Blekə görə II sinif karioz boşluqların plomblanması zamanı dişlər arasında hansı tipli təmas yaradılır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 59

Sadalanan faktorlardan hansı karioz prosesə qarşı orqanizmin rezistentliyini aşağı salır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 60

Sadalanan faktorlardan hansılar kariesə qarşı rezistentliyi təmin edir və eyni zamanda aqressiv xarakter daşıyır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004 Pulpitlər
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×