Stomatologiya

1.209 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Xroniki qanqrenoz pulpit sadalananlardan hansı ilə diferensiasiya edilmir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 62

Xroniki qanqrenoz pulpit zamanı pulpanın elektrikdən qıcıqlanma əmsalı hansı həddə olur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 63

27-ci dişi pulpit diaqnozu ilə müalicə edərkən mərgümüş pastası dişdə neçə saat saxlanılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 64

Kəskin ümumi pulpit zamanı pulpanın elektrikdən qıcıqlanma əmsalı hansı həddə olur?

  Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 65

16, 26, 36 və 46 dişlərdə adətən neçə kök kanalı olur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 66

Kök kanalından pulpa nə ilə xaric edilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 67

Kök kanallarının kimyəvi işlənməsi zamanı natrium hipoxloridin neçə faizli məhlulundan istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 68

Xroniki fibroz pulpitin diferensial diaqnostikası sadalananlardan hansı ilə aparılmır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 69

24-cü dişdə adətən neçə kök kanalı olur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 70

Vital ekstirpasiya dedikdə nə nəzərdə tutulur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 71

Xroniki fibroz pulpitdə rentgenoloji olaraq nə aşkarlanır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 72

Aşağıdakı törədicilərdən hansı pulpitin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 73

26-cı dişdə adətən neçə kök olur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 74

Çətin keçilən kanalların kimyəvi genişləndirilməsi üçün nə istifadə edilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 75

Pulpanın müdafiə funksiyasının əsasını nə təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 76

Kəskin ümumi pulpitlə üçlü sinirin nevralgiyasının diferensial diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı həlledici rol oynayır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 77

Səthi karies üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı daha xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 78

Tək köklü dişlərdə kəskin diffuz pulpitin müalicəsi zamanı sadalanan hansı metod tətbiq edilməlidir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 79

Xroniki fibroz pulpit zamanı hansı tədbir görülməlidir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 80

Xroniki proliferativ pulpit zamanı hansı müalicə metodu daha rasional sayılır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×