Stomatologiya

1.209 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Tac pulpanın qanqrenası zamanı ən rasional müalicə metodu hansı hesab olunur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 82

Xroniki fibroz pulpitin və dərin kariesin diferensial diaqnostikasında hansı həlledici sayılır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 83

Qanqrenoz pulpitin və xroniki periodontitin diferensial diaqnostikasında həlledici rolu nə oynayır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 84

Kanalları çətin keçilən dişlərdə pulpa qalıqları qaldıqda nə tətbiq olunur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 85

Vital amputasiyadan sonra pulpa güdülünün tezliklə sağalması üçün nədən istifadə edilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 86

Pulpitin bioloji metodla müalicəsi zamanı ağrıların götürülməsi və iltihabi reaksiyanın zəifləməsi üçün ən yaxşı vasitə hansıdır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 87

Vital ekstirpasiya zamanı çətin keçilən kanallar əvvəllər nə ilə doldurulurdu?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 88

Nəyə görə tək köklü dişlərdə vital amputasiya aparmaq olmaz?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 89

Ekstirpasiyadan sonra kanaldakı qanaxmanı saxlamaq üçün ən yaxşı vasitə hansıdır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 90

Pulpitin bioloji metodla müalicəsi zamanı baş verən fəsadlar nə ilə bağlıdır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 91

Aşağı çənədə periodontal yarığın eni nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 92

Yuxarı çənədə periodontal yarığın eni nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 93

Xroniki periodontitin destruktiv formalarında sümük toxumasında baş verən dəyişikliklərin bərpasının minimal müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 94

Periodontitlər zamanı kök kanallarının proteolitik fermentlərlə yuyulması nə məqsəd daşıyır?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 95

Plomblamadan əvvəl kök kanalının plomblamaya hazırlanması zamanı hansı alətdən istifadə edilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 96

Rentgenoqrafik apeksdən fizioloji zirvə dəliyinə kimi təxmini məsafə nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 97

Lateral kondensasiya üsulu ilə kök kanallarının plomblanmasında hansı sayda huttaperça ştiftindən istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 98

Heyts borları nə məqsədlə istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 99

Kök kanalının düzgün plomblanması hansı kriteriya ilə qiymətləndirilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Sual № 100

Kök kanallarının işlənməsini asanlaşdırmaq üçün nədən istifadə edilir?

  Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×